Výroční konference IGeLU 2017

 

Každoroční výroční konference zákazníků společnosti ExLibris se letos konala v ruském Petrohradě ve dnech 11. až 14. září. Konference IGeLU (The International Group of Ex Libris Users) byla tentokrát pořádána Ruskou národní knihovnou. Samotná konference trvala tři dny, následovalo setkání vývojářů z řad uživatelů, tzv. Developer´s Day, který byl poprvé uveden v roce 2015 a osvědčil se. Stejně jako v loňském roce i letos byl tištěný program konference podpořen mobilní aplikací, která byla ke stažení pár dní před začátkem akce. Její výhoda spočívá zejména v možnosti seznámení se s ostatními uživateli, nabízí kompletní program a přináší informace o aktuálním dění.

Letošní konference se zúčastnilo přibližně 400 zákazníků z více než 30 zemí světa. Co se týče celkového počtu registrovaných uživatelů IGeLU, je jich nyní 472 a reprezentují 43 zemí. Od loňska 35 institucí přibylo a naopak 17 členů neobnovilo své členství.

Úvodního slova se ujal Alexander Visly, generální ředitel Ruské národní knihovny. Hlavní úvodní příspěvek měl předseda IGeLU Theo Engelman, který uvedl vývoj organizace od minulé konference v číslech. Mezi hlavní produkty firmy patří systémy Alma, Aleph, Primo, Summon, Rosetta, Leganto a campusM, z nichž každý se orientuje na jinou problematiku. Po úvodních společných blocích konference následovaly samostatné bloky pro uživatele jednotlivých produktů, kde se jimi představitelé IGeLU detailně zabývali. Celkem od loňského roku přibylo 235 nových předplatitelů systému Alma, 130 nových předplatitelů systému Primo, 85 nových předplatitelů systému Summon, atd. Pro systémy Alma a Primo byla navíc představena nová uživatelská rozhraní. Co se technické podpory týče, za poslední rok řešila firma téměř 54 tisíc technických případů, se spokojeností vyřešených problémů 92,3 %. Technická podpora je zajištěna celkem 18 pobočkami se zastoupením na všech kontinentech.

Corey Harper ze společnosti Elsevier přednesl příspěvek na téma Umělá inteligence a její využití v práci s informacemi. Je patrný trend výrazného snižování chybovosti v počítačovém rozpoznávání obrazových dat, což spolu s pokrokem ve vývoji neurálních sítí (tzv. „deep learning“) umožňuje lepší nacházení určitých vzorců v dostupných datech. Pro knihovny to do budoucna znamená například automatickou klasifikaci dokumentů podle ilustrací, inteligentní připojování dalších relevantních informací, pomoc uživatelům při vyhledávání a projeví se i v tzv. „internetu věcí“.

Nejvýznamnější novinkou knihovního systému Alma, který si prozatím v českém prostředí jen zvolna hledá své místo, je probíhající vývoj nového uživatelského prostředí. Podněty k jeho podobě sbírají vývojáři firmy Ex Libris průběžně od stávajících uživatelů systému. V rozhraní bude využita i umělá inteligence k analýze a inteligentnímu doporučování podobných dokumentů. Řada institucí se podílí a ještě několik měsíců bude podílet na jeho benchmarkingu. Oficiální spuštění je plánováno na rok 2018.

Vývoj systému Aleph nadále pokračuje a již nyní jsou v harmonogramu firmy Ex Libris zahrnuty plány na verzi 25, která by se měla na trhu objevit v roce 2021. Ilustrativní výčet vybraných vlastností byl odprezentován pro verzi 23 a její subverze a stručně pro verzi 24. Byly zmíněny spíše drobné úpravy, které by měly usnadnit práci knihovníkům – lepší kontrola nad zobrazením rejstříků, validační číselníky pro některá pole, přehlednější zobrazení probíhajících i čekajících procesů včetně e-mailové notifikace uživatele apod. Dále bude rozvíjena interoperabilita Alephu s dalšími produkty Ex Libris a systémy třetích stran, rozšiřována podpora významnějších standardů a protokolů a práce se SW/HW certifikáty. Jako cíl byla zmíněna i lepší kooperace v rámci hybridních konsorcií, kde se vyskytují systémy Alma a Aleph v různých vztazích podřízenosti.

Ze strategické analýzy Ex Libris vyplývá znatelný trend růstu investic do budování institucionální prestiže a zviditelnění výsledků výzkumu na všech úrovních, od samotných vědců přes jednotlivé instituce až po mezinárodní úroveň. Stále větší důraz je kladen na znovupoužitelnost dosažených výsledků. Na základě těchto poznatků byl představen nový produkt nazvaný Esploro. Jedná se o sdílené cloudové řešení pro agregaci podkladů výzkumu za účelem lepšího zviditelnění jeho výstupů a dat. Vývoj produktu probíhá letos a k rukám prvních zájemců by se měl dle současných předpokladů dostat v polovině roku 2019.

Jedním z každoročně nejzajímavějších prvků konference je blok, v němž veřejně odpovídají zástupci vedení Ex Libris na vybrané, předem napsané otázky od svých uživatelů. Vzhledem k horší akustice sálu a použité audiotechnice byla letos o něco horší srozumitelnost, přesto zaznělo několik zajímavých vyjádření. Ex Libris uživatele ujistilo o stejné úrovni kvality softwarové podpory pro všechny zákazníky napříč zeměmi – jejich pracovníci absolvují profesionální trénink a mají potřebnou certifikaci. V zemích, kde je systém Alma nově zavedený, si ovšem zákazníci naopak stěžují na klesající kvalitu podpory z důvodu horší obeznámenosti zaměstnanců Ex Libris s novým systémem. Objevily se také stížnosti na neexistující vylepšení a opravy systémů, které se v minulosti vyskytly přislíbené na harmonogramech dalšího rozvoje, a na dlouhé čekací doby po zadání dotazů na podporu. Problém se překvapivě objevuje i u placených “premium” verzí podpory tzv. “sandbox” verzí systémů, kterou využívá asi 25 % zákazníků. Zástupci Ex Libris potvrdili, že o problémech vědí a pracují na jejich nápravě. Také v oblasti interoperability mezi vlastními produkty se chystají situaci zlepšit.

Závěrečná přednáška nesla název „The Golden Age of Toil and Inspiration“, kterou přednášel profesor Alexander Nikolayevich Tomilin. Byl spoluzakladatelem prvního ruského superpočítače BESM-6 a spolupracoval na prvním ruském vesmírném programu. Přednáška byla v ruském jazyce a byla by zajisté velmi zajímavá a poučná, nebýt technických problémů a kooperace mezi přednášejícím a překladatelem. Z toho důvodu jsme si tento blok příliš neužili a mnoho zajímavého jsme se nedozvěděli.

Příští rok, v pořadí již třináctá konference IGeLU, se bude konat ve dnech 20.–23. 8. 2018 v Praze a pořádající organizací bude Národní technická knihovna.

Webové stránky konference včetně programu jsou dostupné v angličtině zde: http://igelu2017.nlr.ru/

 

 

 

Podloucká, Karolina; Šimáček, Marek. Výroční konference IGeLU 2017. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/vyrocni-konference-igelu-2017/

Tisknout stránku