Výroční konference IGeLU 2015

 

igelu-15

Každoroční setkání nejen uživatelů systému Aleph, ale i uživatelů různých produktů firmy Ex Libris, sdružených pod záštitou organizace IGeLU, se tento rok uskutečnilo v maďarském hlavním městě Budapešti ve dnech 2.–4. září 2015. The International Group of Ex Libris Users (IGeLU) hájí práva uživatelů produktů firmy Ex Libris, prosazuje jejich priority a potřeby a vyvíjí nové i stávající softwary.

Letos se jednalo již o desáté výročí tohoto setkání a Knihovna AV ČR, jakožto člen organizace, se také zúčastnila. Hlavním cílem naší návštěvy bylo seznámit se s novými produkty firmy, jejími záměry s již existujícími systémy a případnými plánovanými změnami. Dále bylo inspirující vyslechnout si příspěvky se zkušenostmi kolegů ze zahraničí a diskutovat s nimi na dané téma.

Celkově přijelo 420 účastníků ze 32 zemí celého světa včetně USA a Nového Zélandu. Nejvíce zastoupeny byly severské země. Českou republiku reprezentovalo 13 účastníků.

Hlavním organizátorem celé konference byla Maďarská akademie věd spolu s Knihovnou maďarského Parlamentu. Konference probíhala v moderních prostorách Technologické a ekonomické univerzity.

Úvodního slova se ujal István Monok, ředitel Knihovny a Informačního centra Maďarské akademie věd, který představil historii maďarského knihovnictví. Hlavní úvodní příspěvek měl předseda IGeLU Jiří Kende, který mimo jiné zdůraznil, že počet členství v organizaci stále roste. Při prvním setkání v roce 2006 ve Stockholmu měla organizace 210 členů z 29 zemí. O deset let později je to 368 členů institucí ze 43 zemí s největším zastoupením z Velké Británie. Navíc od minulého setkání má Ex Libris 88 nových zákazníků. Celkem čítá organizace 3 487 institucí používajících jejich produkty, z nichž stále nejvíce (2 630) využívá knihovního systému Aleph.

Dále předseda hovořil o aktivitách IGeLU v minulém roce, zhodnotil kooperaci s firmou Ex Libris, zmínil rozpočet organizace a mluvil o volbě nových členů řídící komise, které mohli volit všichni účastníci konference. Zmínil se také o podpoře, kterou se firma neustále snaží zlepšovat. Zdůraznil, že je kladen velký důraz na zákazníkovu spokojenost, což doložil pomocí grafů. Také zmínil zákaznickou „homepage base“, která nabízí mnoho článků s podporou, ve kterých se dá intuitivně vyhledávat. Co se týká rozpočtu organizace, do roku 2014 byly výdaje větší než příjmy. Od roku 2015 je rozpočet vyvážený a výhled na rok 2016 je k dispozici na webových stránkách organizace.

Pro Jiřího Kende byl tento ročník poslední v roli předsedy, neboť mu po devíti letech vypršel mandát. Za svou dosavadní práci obdržel speciální ocenění a pro příští roky bude tuto pozici zastávat Theo Engelman.

Po úvodním bloku se konference rozdělila na přednášky věnující se jednotlivým produktům, kde se zájemci mohli dozvědět bližší informace a také diskutovat v menších pracovních skupinách.

Tento rok poprvé byla konference prodloužena o jednodenní Developer´s day. Ten probíhal po skončení oficiální části konference, v sobotu 5. 9. 2015 na půdě Akademie věd. Zájem o něj byl nad očekávání pořadatelů velký, celkem se zúčastnilo více než 90 lidí. Jak už sám název napovídá, jednalo se o setkání vývojářů firmy Ex Libris s vývojáři z řad uživatelů, kteří diskutovali společně nad možnostmi vývoje systémů. Vzhledem k poměrně velkému úspěchu Developer´s day je pravděpodobné, že se akce bude pořádat i příští rok.

Konference byla zaměřena převážně na nejnovější produkty firmy, a to na knihovní systémy Alma, Primo (uživatelské rozhraní, které na jednom místě nabízí koncovým uživatelům všechny služby knihovny), Primo Central a Rosetta (nástroj pro digitální uchování). Ovšem prostor byl věnován i těm starším, jako je například Aleph, a několik přednášek bylo také věnováno systému Voyager a linkovací službě SFX. Jsou znatelné známky úzké spolupráce se skupinou uživatelů s Ex Libris v otázkách dalšího rozvoje SaaS (Software as a Service), Alma UI a strukturou KnowledgeBases. Přínosný byl také panel Q & A (Questions and Answers), kterému bylo přítomno vedení firmy a byly zde zodpovězeny otázky samotných uživatelů.

Podstatná část konference byla věnována systému Alma, na jehož vývoj se firma soustřeďuje. V září tohoto roku byla dostupná již 40. verze systému. Poprvé byl tento produkt uveden na trh v červenci 2012 a od té doby byl obohacen o 1 660 nových funkcí. V současné době má 14 000 uživatelů. Servisní středisko k tomuto systému je založeno na cloud infrastruktuře a v zájmu vyjít uživatelům maximálně vstříc je firma k dispozici 24 hodin denně se středisky v USA, Evropě a Asii. V brzké době plánuje firma rozšířit systém o Digital Resources. K současné novince v blízké budoucnosti patří spolupráce se společností Amazon. Neboť spousta uživatelů nakupuje dokumenty přes platformu Amazon, bude její rozhraní integrováno do systému Alma. Uživatel vybere dokument, uvidí jeho bibliografický záznam, ISBN, cenu i obrázek titulní strany a může jej zakoupit z Amazonu přímo prostřednictvím systému Alma.

Co se týká novinek uživatelského rozhraní Primo pro rok 2016, i zde dojde k určitým změnám. Na žádost mnoha uživatelů bylo zrušeno osobní nastavení s přihlášením, tzn. že personalizace rozhraní může být i pro jednorázové vstupy. Dále lze očekávat nové uživatelské rozhraní – základní vyhledávání bude rozšířeno o booleovské operátory, nové fasety, bookmarky a další ikony a také o možnost zaslání bibliografické citace přímo do e-mailu.

Firma Ex Libris vyvinula novou platformu s názvem Idea Exchange (http://ideas.exlibrisgroup.com/) pro své zákazníky, kam mohou psát nápady na vylepšení používaných produktů. Zároveň také funguje jako hlasovací mechanismus. Tato platforma ovšem slouží pouze pro podmnožinu produktového portfolia Ex Libris (produkty Alma, campusM, Primo a Rosetta), tudíž ho nemohou používat zákazníci Alephu, Voyageru a SFX. Pro ně je stále k dispozici hlasovací platforma NERS (New Enhancement Request System, https://ners.igelu.org). Zástupci IGeLU a ELUNA vyslovili obavy, zda Idea Exchange nemá být náhradou za NERS, a také zmiňovali zbytečnost vynakládání financí na dvě platformy a bezdůvodné duplikování dotazů. Ex Libris ujistila, že o náhražku se v žádném případě nejedná, nicméně přijímá námitky a nechá tuto platformu v provozu po dobu 6 měsíců; poté zhodnotí všechna pro a proti a rozhodne o dalším postupu.

Protože v Knihovně Akademie věd již dlouho používáme knihovní systém Aleph, zajímaly nás samozřejmě i novinky a budoucí vývoj tohoto produktu. Nejnovější verze 22.1 je dostupná od prosince 2014, následovat bude verze 23, která vyšla v listopadu tohoto roku. Co se týče současné verze, k novým funkcím patří zejména integrace s externím platebním systémem, což přináší mnoho výhod pro knihovny i samotné uživatele. Kromě pohodlného placení bez nutnosti navštívit samotnou instituci odpadá i knihovně nevýhoda být limitována penězi v hotovosti (tuto funkci jsme již do našeho systému integrovali a plně ji využíváme). V nové verzi 23 došlo ke změnám v oblasti uživatelských hesel. Ztratí-li uživatel heslo, vyhledá ho knihovník podle barcode nebo ID, uživatel obdrží e-mail, ze kterého si otevře nové heslo, přičemž původní automaticky resetuje a vytvoří si nové. Přestože by se mohlo zdát, že na trh přicházejí nové a funkčnější systémy, zatímco tyto starší jsou pomalu zapomínány, není tomu tak. Vývojáři firmy nás uživatele několikrát ubezpečovali, že neplánují ukončit knihovní systémy Aleph a Voyager a že je budou i v budoucnu nadále rozvíjet.

V roce 2016 se bude konat 11. ročník konference IGeLU ve dnech 5.–7. září v norském městě Trondheim a hostitelem bude konsorcium knihovního systému BIBSYS.

Program a prezentace z letošní konference jsou dostupné v angličtině zde:

http://igelu.org/conferences/2015-budapest/archive-of-presentations

 

 

 

 

Podloucká, Karolina. Výroční konference IGeLU 2015. Informace [online]. , č. [cit. 2021-08-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/vyrocni-konference-igelu-2015/

Tisknout stránku