Výroční konference IGeLU 2011 (Haifa)

 

   

Každoroční setkání uživatelů systému Aleph, sdružených v organizaci IGeLU, se letos uskutečnilo v izraelském univerzitním městě Haifa od 11. do 13. září 2011. Knihovna AV ČR se jako člen organizace tohoto šestého setkání také zúčastnila. Celkově přijelo 418 účastníků z 34 zemí a polovina z nich též absolvovala navazující Systémový seminář Ex Libris.

The International Group of Ex Libris Users (IGeLU) zastupuje 349 institucí ze 40 zemí a hájí zájmy uživatelů produktů firmy Ex Libris. Sdružení se snaží prosadit priority a potřeby uživatelů, ovlivňuje vývoj softwaru a nabízí uživatelům sdílení informací prostřednictvím fóra a konferencí.

Hlavním cílem naší návštěvy bylo zastupovat Knihovnu AV ČR jako člena IGeLU, setkat se s dalšími uživateli produktů firmy Ex Libris a seznámit se s plány dalšího vývoje a nabídkou nových produktů firmy Ex Libris. Také jsme se zúčastnily volby nových členů řídícího výboru IGeLU. Na konferenci zazněly i příspěvky kolegů z ČR Jiřího Pavlíka o Shibbolethu a poster Milana Janíčka o API rozhraní. (Jiří Pavlík – Shibboleth SSO: Charles University case study (případová studie – Univerzita Karlova) a Milan Janíček – Single API for library services – Jednotné API pro knihovní služby – v posterové sekci).

Konferenci již tradičně zahájil prezident Ex Libris Matti Shem Tov krátkým shrnutím aktivit firmy za uplynulý rok. Po něm převzal slovo předseda IGeLU Jirka Kende, který zde hovořil o práci IGeLU v minulém roce, o kooperaci s firmou Ex Libris, o rozpočtu organizace a o volbě nových členů řídícího výboru. Kende sdělil, že navzdory ekonomické krizi je rozpočet vyvážený a členský poplatek by měl stejný zůstat i pro rok 2012. Dále se Jirka Kende zmínil o nových zdrojích pro Central Knowledge Bases, o testování systému Alma, o problematice e-books, o zlepšování prostředků komunikace s uživateli, mezi které patří webináře, dokumentační portál a zákaznické centrum s novou platformou pro dokumentační centrum, spolu s přístupem k řadě zákaznických služeb a výukovém středisku.

Hlavní projev přednesl tentokrát Marshall Breeding The new frontier: IGeLU 2011 Keynote. Hovořil nejen o novém prostředí, o dalších výzvách pro knihovny, ale i o inovačních řešeních, službách a postupech. Knihovny se angažují ve hledání specifických řešení na míru svým koncovým uživatelům, aby jim pomohly archivovat a spravovat vědecké soubory dat, využívat nové typy služeb pro podporu výzkumu, výuky a dalších strategických aktivit. Tradiční služby se neumí vypořádat s přicházejícími úkoly, nesplňují nové požadavky. Změna reality v knihovnách je výzvou pro využití nových technologií.

Oren Beit-Arie (Chief Strategy Officer Ex Libris) poté nastínil další vývojové plány ExLibris. Hlavním produktem se stane nově vyvíjený systém Alma (dříve URM). Velký důraz bude kladen na řešení Software as a Service (cloud computing), které se v tuto chvíli snaží firma Ex Libris velmi aktivně nabízet. Společná katalogizace přinese efektivnější práci, ale také nutnost společných pravidel. s rostoucím podílem e-books je potřeba řešit nejen jejich správu, ale také prověřit možnosti akvizice – společný nákup pro více knihoven, PDA – Patron driven acquisition, tedy nákup podle požadavků uživatelů apod.

Po úvodní společné části se konference rozdělila do sekcí určených jednotlivým produktům (Aleph, Primo, SFX, Voyager, Rosetta, a ostatní), které probíhaly současně. Zájemci měli možnost dozvědět se více o produktech Ex Libris – informace o nové verzi systému Aleph (v. 21), která bude uvolněna začátkem roku 2012 a dalších produktech jako je např. integrovaný knihovnický systém Voyager, nástroj pro správu přístupu k elektronickým informačním zdrojům Verde, kontextový link server SFX, digitální repozitář DigiTool, pokročilý nástroj pro integrování lokálních i vzdálených informačních zdrojů v knihovnách MetaLib, nástroj pro digitální uchovávání Rosetta, moderní referenční služba bX, která pro nalezený článek generuje seznam další doporučené literatury na základě využití ostatními uživateli, uživatelské rozhraní Primo, jež na jednom místě nabídne koncovým uživatelům všechny služby knihovny a Primo Central – vyhledávací služba formou globálního indexu elektronických zdrojů.

Hlavní novinkou, kterou na konferenci Ex Libris představilo, byl nový systém pro další generaci knihovních služeb Alma, jehož vývoj byl ohlášen již před několika lety. Byla předvedena demoverze systému Alma. Jedná se o jednotné prostředí, které umožňuje knihovně správu všech zdrojů, tzn. provádět operace od výběru dokumentů, přes akvizici, zpracování, digitalizaci až k samotnému zpřístupnění uživateli pro všechny druhy dokumentů bez ohledu na jejich formát nebo umístění. Tento systém nahrazuje dnešní jednotlivé systémy jako je Aleph, Verde, DSpace apod. jednotným řešením tak, že na jednom místě a v jednom prostředí lze kompletně spravovat a řídit jak digitální, digitalizované, tak elektrické a tištěné sbírky, což zjednoduší dostupnost sbírek. Na testování spolupracuje několik knihoven a uvolnění první verze je plánováno na červen 2012, horizont rozšíření do našich knihoven se ale spíše pohybuje kolem 10 let (na tuto dobu je také odhadována podpora ostatním systémům).

V souvislosti se systémem Alma byl tématem semináře přechod firmy ExLibris na technologii cloud computing, konkrétně SaaS: Software as a Service. Software jako služba je model nasazení softwaru (outsourcing), kdy dochází k hostování aplikace provozovatelem služby. Služba je dále nabízena zákazníkům přes Internet. Eliminováním potřeb instalace a provozu aplikace na vlastních zařízení se snižují celkové náklady na knihovní infrastrukturu, na hardware i software a zároveň výdaje na zaměstnance. Alma by byla provozována ideálně jako jediná instalace někde v EU. Knihovny by nemusely řešit aktualizace a přechody na nové verze, jejich závislost na Ex Libris by se zvýšila.

Nevýhodou Almy je výrazně nižší možnost individuálního nastavení podle vlastních potřeb knihovny. Tento nový systém je zatím velmi finančně náročný a jeho podmínkou je i zavedení Primo nebo obdobného rozhraní.

Závěr konference patřil prof. Sheizaf Rafaeli, řediteli The Sagy Center for Internet Research a řediteli Graduate School of Management at the University of Haifa. Ten přednesl příspěvek Reading, Writing, and Making a Living: the changing business models of publishing, ve kterém se zamýšlel nad budoucností publikování, knihoven, psaní a čtení, nad tím, jak vzestup elektronického publikování ovlivní povahu přístupu k informacím, jejich vyhledávání a šíření.

V průběhu konference IGeLU byla k dispozici služba výukového střediska Ex Libris Learning Centre. Tato služba je přístupná také na webových stránkách IGeLU.

Konference IGeLU se tento rok velice vydařila, mimo jiné i díky příjemné atmosféře exotického města Haifa. Průběh konference také zpříjemnil tradiční fotbalový turnaj IGeLU proti Ex Libris a poznávací výlet do Galileje. v roce 2012 bude 7. ročník konference IGeLU probíhat na půdě Swiss Federal Institute of Technology v Curychu 11.–13. září 2012.

Program a prezentace z letošní konference jsou k dispozici v angličtině z:
http://igelu.org/conferences/haifa-2011/archive-of-presentations

 

 

Chmelařová, Zdeňka; Durecová, Kateřina. Výroční konference IGeLU 2011 (Haifa). Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/vyrocni-konference-igelu-2011-haifa/

Tisknout stránku