Vychází publikace o architektuře knihoven

 

KURKA, Ladislav. Architektura knihoven. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2011. 86 s., 7 s. příl. ISBN 978-80-85851-20-5.

Postavit novou knihovnu nebo ji alespoň pořádně zrekonstruovat je velkým snem mnohých knihoven a jejich pracovníků. Prosadit a realizovat výstavbu knihovny je velmi zdlouhavý a složitý proces, při kterém většině chybí potřebné znalosti a zkušenosti. Definovat potřeby uživatelů tak, aby knihovna vyhovovala jejich současným i budoucím požadavkům, zjistit dodavatele speciálních zařízení či získat kontakty na projektanty a specialisty, bývá velmi složitým oříškem, protože často chybí zkušeností s tímto typem stavby. Poslední odborné publikace na téma výstavby knihoven byly na Slovensku či v Čechách vydávány v 70. a 80. letech minulého století. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR letos vydává publikaci Ladislava Kurky Architektura knihoven. Autor působil jako konzultant při přípravě a realizaci desítek staveb knihoven. Publikace je určena knihovníkům, architektům, projektantům i studujícím těchto oborů, ale také zřizovatelům a provozovatelům knihoven. Představuje základní souhrn poznatků, které jsou nezbytné pro přípravu a realizaci výstavby knihoven.

Úvodní kapitola se zabývá vývojem architektury knihoven od nejstarších dob do současnosti s vazbou na vznik písma, vynález knihtisku a rozvoj informačních technologií. Druhá kapitola vymezuje požadavky na budovu knihovny, zabývá typologií a charakteristikou jednotlivých prostor a vymezují knihovnické, čtenářské, technické a prostorové požadavky na budovu knihovny. Další kapitola je zaměřena na interiér knihovny jak z hlediska mikroklimatu, tak z hlediska jeho vybavení specializovaným nábytkem a technologiemi. Čtvrtá kapitola představuje stručnou rekapitulací výstavby a rekonstrukcí knihoven v České republice. Jsou uváděny charakteristiky vybraných významných staveb knihoven. Závěrečná kapitola se věnuje jednotlivým etapám výstavby knihovny od zadání, přes projektování až po samotnou realizaci včetně zpracování dokumentace stavby a proces reklamačního řízení. Publikaci uzavírají přílohy s ukázkami stavebního programu. Každá kapitola je doplněna odkazy na nejdůležitější literaturu k výstavbě knihoven. Kniha je bohatě ilustrována.

 

 

 

Richter, Vít. Vychází publikace o architektuře knihoven. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/vychazi-publikace-architekture-knihoven/

Tisknout stránku