Virtuální polytechnická knihovna (VPK)

 

Virtuální polytechnická knihovna je projekt virtuálního společenství knihoven, který vznikl za účelem zvýšení dostupnosti informačních zdrojů místním i vzdáleným uživatelům. Proto účastnické knihovny virtuálně sjednotily fondy, vybudovaly tzv. Souborný katalog časopisů Virtuální polytechnické knihovny (SK VPK) a vytvořily systém poskytování kopií z fondů účastnických knihoven. Součástí SK VPK jsou informace o účastnických knihovnách, jejich kontaktní údaje a údaje o rozsahu, druhu i termínech služeb (včetně konkrétních parametrů) poskytovaných v rámci služeb Servisního centra VPK. Každý záznam SK VPK obsahuje kromě bibliografických údajů také údaje o vlastnících požadovaného dokumentu včetně specifikace služeb vztahujících se k danému titulu. Provozovatelem a správcem systému Virtuální polytechnické knihovny je Národní technická knihovna. VPK nyní ve svém souborném katalogu sjednocuje periodika více než 50 českých knihoven, z nichž 38 knihoven nabízí své fondy prostřednictvím VPK, ostatní knihovny nabízejí své služby prostřednictvím klasických meziknihovních služeb. Poskytování těchto služeb je podmíněno zřízením uživatelského konta VPK v Národní technické knihovně – servisním centru VPK. Uživatelská konta jsou webovské stránky zřízené pro jednotlivé uživatele, které umožňují komunikovat s knihovnou, objednávat i přijímat služby a hradit poplatky za služby z finančních prostředků vložených jako předplatné na služby. Knihovny zapojené v systému VPK poskytují služby v jednotných časových lhůtách. Obvyklá lhůta je 72 hodin, pokud je žádaný dokument nedostupný nebo lhůta na vyřízení překročí 72 hodin, oznámí knihovna uživateli zpoždění služby včetně předpokládaného termínu vyřízení objednávky. Po kladném vyřízení požadavku je z finančního konta automaticky odečtena částka účtovaná za tuto službu (viz Ceník služeb VPK).

Knihovna AV ČR se zapojila do tohoto společenství knihoven v roce 2003. Prostřednictvím Souborného katalogu VPK nabízí uživatelům možnost získání kopií z dokumentů ve fondu KNAV a z licencovaných online databází (EIZ). Uživatel si může objednat prostřednictvím svého uživatelského konta kopie buď tištěné zaslané poštou nebo naskenované zaslané elektronicky v PDF souboru (EDD) nebo online články z EIZ. Pokud je požadovaný časopis uložen v depozitáři v Jenštejně, je požadavek VPK vyřízen do 2 pracovních dnů, je-li publikace v budově KNAV na Národní třídě v Praze, je požadavek vyřízen do druhého dne. Články z EIZ jsou zasílány online většinou do několika minut. Při zasílání naskenovaných kopií (EDD) je nutné dodržovat podmínky autorského zákona. Do roku 2008 byl poplatek za naskenovanou stranu z tištěného dokumentu ve vlastnictví knihovny 2 Kč, ale od roku 2009 po uzavření smlouvy o ochraně autorských práv s DILIA vzrostl poplatek na 15 Kč za stranu. Z tohoto důvodu prudce poklesly požadavky na skenování a vzrostl počet žádostí o tištěné kopie zasílané poštou. V následujících letech bylo po dohodě s DILIA dojednáno snížení autorských poplatků a od r. 2013 je autorský poplatek odváděný DILIA 2,42 Kč/str. pro knihovny a 6,05 Kč/str. pro fyzické osoby (majitele uživatelského konta VPK). Díky této skutečnosti již dochází k opětovnému navyšování požadavků na elektronické dodávání dokumentů. Knihovna AV ČR je po NTK a ÚZEI třetím největším poskytovatelem služeb VPK.

 

 

Humhalová, Jana . Virtuální polytechnická knihovna (VPK). Informace [online]. , č. [cit. 2020-12-05]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/virtualni-polytechnicka-knihovna-vpk/

Tisknout stránku