Úvodem

Stejně jako v předchozích letech chceme v tomto dvojčísle prezentovat zkušenosti pracovníků KNAV získané na konferencích, seminářích a workshopech a zprostředkovat poznatky ze zahraničních cest.

V úvodu čísla máme možnost seznámit se s novinkami, které se týkají dlouhodobého uchovávání dat formou digitalizace, z pera Martina Lhotáka, jak byly pojednány na dvou velkých evropských konferencích, a to na „LIBER-EBLIDA workshop on Digitization of Library Material in Europe“ v Haagu a na další konferenci v Hamburku „Digital Preservation Summit“. Tentokrát se autor rozepsal rovněž o svých dojmech z výroční konference stěžejní evropské organizace vědeckých knihoven „LIBER“, která se konala v červnu ve španělské Barceloně.

Zdeněk Tichý tuto problematiku doplnil svým pohledem na průběh konference PASIG, konané tentokrát v Londýně, a kromě toho zpracoval také své dojmy z návštěvy mezinárodního veletrhu CEBIT, na němž je každoročním hostem.

Ivana Laiblová Kadlecová se s námi podělila o dojmy z prestižní a jistě velice zajímavé konference SCITECH EUROPE, konané koncem roku v Bruselu. Velká pozornost na ní byla věnována programu HORIZON 2020, do něhož Evropa vloží 80 biliónů €. Jde o klíčový nástroj EU pro financování inovací v rámci jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Společně s kolegyní Lucií Vavříkovou čtenáře INFORMACÍ seznámí s průběhem konference ENID, nazvané „Aktéři a sítě evropské vědy“; ta proběhla v říjnu 2011 v Římě. Většina přednesených příspěvků je k dispozici na internetu, což jistě zájemci o tuto problematiku uvítají.

Druhá část příspěvků se věnuje problematice Open Access. Iva Burešová nás seznámí s průběhem několika konferencí. v první řadě to bude konference Open Access Conference Berlin9 – tentokrát konaná v zámoří – ve Washingtonu. Devátý ročník této konference byl organizován Max Planck Institutem, SPARCem (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) a HHMI (Howard Hughes Medical Institute) a zúčastnilo se jí přes 300 účastníků z téměř všech evropských zemí, USA, Kanady a východní Asie.

„První OAPEN konference“ byla uspořádána koncem února 2011 vydavatelstvím Amsterdam University Press v Berlíně; té se zúčastnilo přes 60 účastníků z téměř všech evropských zemí. OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) je iniciativa založená roku 2008, která se zabývá publikační činností a různými modely publikování v akademické sféře.

Na Slovensku v Jasné pod Chopkom proběhla tradiční konference k problematice ukládání a přístupu vědeckého a vzdělávacího obsahu ve formě digitální knihovny. Pátý ročník této konference byl organizován Slovenskou chemickou knihovnou a Slovenskou národní knihovnou; zúčastnilo se jí přes 70 účastníků ze střední a východní Evropy.

Iva Burešová nás navíc seznámí s velice zajímavým depozitářem Univerzitní knihovny v Lutychu (Liège). Pozorný čtenář INFORMACÍ se dozvěděl o tomto „zařízení“ již v prvním dvojčísle INFORMACÍ. Téma je však natolik zajímavé a inspirativní, že jsme se rozhodli příspěvek ve zhuštěné podobě zařadit i do tohoto dvojčísla.

Kateřina Durecová a Zdeňka Chmelařová se zúčastnily (jako každoročně) již šestého setkání uživatelů systému Aleph, sdružených v organizaci IGeLU. Letos bylo zorganizováno v izraelské Haifě. Setkání se zúčastnilo na 418 delegátů z 34 zemí. Hlavní novinkou, kterou letos firma Ex libris představila, byl nový systém na další generaci knihovních služeb Alma, který vytváří jednotné prostředí, umožňující knihovně správu všech zdrojů a operací bez ohledu na jejich formát nebo umístění.

Z pracovníků Knihovědného oddělení se „do světa“ vydali dva. Hana Beránková se zúčastnila semináře Konsorcia evropských vědeckých knihoven (CERL) k dějinám římského knihtisku, který se konal tentokrát v Římě a podala nám o tom zprávu.

Vojtěch Šícha vycestoval do blízké Bratislavy, kde se v listopadu konal třídenní celoslovenský seminář k dějinám knižní kultury pod názvem „Odraz českých a slovenských vztahů ve starší knižní tvorbě“; uspořádaly jej slovenská Národní knihovna, Slovenská historická společnost při SAV a Spolek slovenských knihovníků. o průběhu semináře budeme podrobně informovat v časopise „Knihy a dějiny“.

 

 

Burgetová, Jarmila. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem/

Tisknout stránku