Úvodem

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

číslo 1/2014 otevírá rozhovor s Mgr. Pavlou Rygelovou, odbornicí na otázky Open Access a také knihovnicí Ústřední knihovny Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nejen na otevřený přístup a jeho budoucnost se ptala Iva Burešová.

Hlavním článkem tohoto čísla je příspěvek Martina Lhotáka KNIHOVNY.CZ – Centrální portál českých knihoven, příprava pilotního projektu, jeho přínos a plánovaný harmonogram. Autor CPK charakterizuje a odpovídá na otázky, co a jak projekt přinese uživatelům, co knihovny získají účastí na něm a jaké bude jeho organizační a finanční zajištění.

Následující tři příspěvky se věnují interním tématům. Hana Tomanová a Jaroslav Meixner vytvořili statistiku elektronických informačních zdrojů v Knihovně Akademie věd ČR za rok 2013. Lucie Krouzová detailně představuje Oddělení akvizice KNAV a Jana Humhalová popsala službu VPK, kterou Knihovna Akademie věd nabízí od roku 2003.

270leté výročí, které v dubnu 2014 uplyne od úmrtí fyzika Anderse Celsia, připomíná Veronika Vitouchová.

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-12-04]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-9/

Tisknout stránku