Úvodem

 

Třetí číslo INFORMACÍ zahajujeme rozhovorem s českým fyzikálním chemikem a bývalým předsedou Akademie věd ČR prof. Ing. Rudolfem Zahradníkem, DrSc. K budování současné podoby prostor Knihovny AV ČR v 90. letech se v rozmluvě s ním vrátila Ivana Laiblová Kadlecová.

S úvodním rozhovorem rezonuje příspěvek Jarmily Burgetové, která čtenáře seznamuje s dějinami Knihovny AV ČR, resp. Základní knihovny ČSAV od jejího založení v roce 1953. Tomáš Jandera shrnuje naopak historii zcela nedávnou – ve svém referátu se vrací k výbuchu plynu, k němuž došlo 29. dubna 2013 v Divadelní ulici, a hlavně k důsledkům, které měla tato nešťastná událost pro knihovnu. Aktuálnímu dění v knihovně se věnuje Lenka Veselá, jež představuje bibliografii cizojazyčných bohemik online a nový web Knihovědného oddělení KNAV. Iva Burešová ve svém příspěvku připomněla podmínky pro zařazení časopisů do databáze Web of Science.

Součástí čísla je i tradiční dávka zpráv ze zahraničních a tuzemských konferencí. Jana Doležalová a Zdeňka Chmelařová přinášejí zprávu o konferenci „14th International Society of Scientometrics and Informetrics Conference“, která se konala ve Vídni a měla mimo jiné na programu i hodnocení vědy a informační vědy. Marek Šimáček a Tomáš Jandera se zúčastnili konference EOD (eBook on Demand) v Estonsku, kde se řešila problematika autorského práva, volně šiřitelných a opuštěných (tzv. osiřelých) děl. Vojtěch Šícha informuje o kursu (workshopu) „Book history“ ve francouzském Lyonu, zaměřeném na prvotisky, knižní vazby a knižní produkci 20. století. Kateřina Durecová a Zdeňka Chmelařová shrnují závěry konference IGeLU (The International Group of Ex Libris Users) konané v Berlíně, a Tereza Melichová s Ivanou Šlapákovou stručně charakterizují průběh tuzemské konference Knihovny současnosti 2013.

V závěru čísla Veronika Vitouchová představuje francouzského inženýra a celosvětově i v Česku známého geologa a paleontologa, jímž není nikdo menší než Joachim Barrande. V říjnu letošního roku si připomínáme 130 let od jeho úmrtí.

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-8/

Tisknout stránku