Úvodem

 

Druhé číslo INFORMACÍ zahajujeme rozhovorem s významným českým jazykovědcem působícím na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a bývalým ředitelem Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., prof. PhDr. Jiřím Krausem, CSc. O e-knihách, rétorice, vyjadřovacích schopnostech studentů a anglicismech v současné češtině s ním rozmlouvala Jarmila Burgetová.

V rubrice „Odborné články“ představuje čtenářům Denisa Froňková Mezinárodní meziknihovní výpůjční službu (MMVS). Periodika vydávaná ústavy AV ČR analyzovala Hana Tomanová spolu s Ivanou Laiblovou Kadlecovou a Ivou Burešovou a zprávu o novém programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací „Informace – základ výzkumu“ (LR) přináší Iva Burešová.

Pracovníci KNAV se i ve druhém čtvrtletí roku 2013 zúčastnili aktivně i pasivně řady konferencí. Zahraniční akce zastupuje zpráva z konference „Challenges in Book Digitalisation“ konaná v květnu ve Vídni, o níž informuje Michala Daněčková.

Z tuzemských konferencí a seminářů se vracíme ke květnovému veletrhu Svět knihy (Eva Břicháčková) a semináři o novinkách v rozhraní Web of Knowledge, o kterém informuje Jaroslav Meixner. Zprávu o školení produktů firmy Elsevier, pořádaného v KNAV na Národní třídě, přináší Barbora Ševčíková, Iva Burešová píše o konferenci Otevřené repozitáře 2013 a Zdeněk Tichý o konferenci CASLIN, konané na začátku června. Tereza Melichová v jednom ze svých příspěvků informuje o Semináři pro vedoucí knihoven ústavů, ve druhém potom shrnuje účast pracovníků KNAV na konferenci INFORUM 2013, kde nejen přednášeli, ale především získali Cenu INFORUM za systém Kramerius 4.

V závěru čísla Veronika Vitouchová představuje významného vynálezce v oblasti železniční dopravy George Stephensona, od jehož úmrtí uplyne v srpnu letošního roku 165 let.

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-01-25]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-7/

Tisknout stránku