Úvodem

První letošní číslo INFORMACÍ přináší – jak už jsme si zvykli – rozhovor: tentokrát PhDr. Ivany Laiblové Kadlecové s ředitelem Moravské zemské knihovny v Brně Mgr. Tomášem Gecem. Není to však povídání o rozsáhlé činnosti této naší druhé největší knihovny, ale naopak – a to jistě řada čtenářů INFORMACÍ přivítá – rozhovor přináší široký vhled do celostátní knihovnické politiky a stavu českých knihoven.

Také oddíl „odborných článků“ má tentokrát atypický obsah. Zahajuje jej zajímavý článek náměstkyně ředitele Knihovny Maďarské akademie věd Ágnes Téglási. Redakce se rozhodla ponechat jej v angličtině z toho důvodu, aby překladem do češtiny nemohl být případně zkreslen jeho obsah.

Následující příspěvky jsou už výhradně „z kuchyně“ naší knihovny. Pracovníci Digitalizačního centra KNAV v Jenštejně seznamují s aktuálním stavem Produkčního a archivačního systému ProArc, Mgr. Pavel Šilhavý informuje o implementaci Fedora resource indexu v projektu Kramerius a Bc. Ivana Šlapáková se rozepsala o analytickém zpracování periodik v Knihovně akademie věd (KNAV).

Do oddílu konference a semináře jsme zařadili dva příspěvky. Mgr. Iva Burešová si pospíšila a sdělila své dojmy z nedávno konaného významného semináře Research Evaluation Seminar 2013, Mgr. Vojtěch Malínek naopak zavzpomínal na úspěšný seminář Ústavu pro českou literaturu AV ČR, který se konal koncem minulého roku.

Veronika Vitouchová tentokrát pro oddíl Osobnosti z dějin vědy a techniky vybrala postavu vynálezce Josefa Ressla, od jehož smrti uplyne v červnu 2013 220 let.

Číslo uzavírá příspěvek JB věnovaný slovenským knihovnickým periodikům online.

 

 

Burgetová, Jarmila. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2021-09-24]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-6/

Tisknout stránku