Úvodem

 

Ve čtvrtém čísle INFORMACÍ pokračujeme v osvědčené praxi rozhovorů se zajímavými kolegyněmi či kolegy z našeho oboru. Tentokrát padnul los na ředitele Knihovny Národního muzea Mgr. Martina Sekeru, Ph.D. Redakce[1] připravila otázky, na které dr. Sekera ochotně odpověděl. Nepochybuji, že jeho odpovědi čtenáře INFORMACÍ zaujmou a přiblíží činnost (i současné problémy) druhé největší knihovny s historickými fondy v České republice.

Oddíl odborných článků tentokrát reprezentují dva aktuální příspěvky „z kuchyně“ Knihovny Akademie věd ČR (KNAV). Mgr. Marek Šimáček spolu s Mgr. Zdeňkou Chmelařovou informují o implementaci nové verze v systému Aleph a o dalších s tím souvisejících novinkách. KNAV zajišťuje centrálně vývoj a správu tohoto knihovnického informačního systému pro knihovny Akademie věd. v současné době je zapojeno již 48 knihoven, což představuje 80 % knihoven z počtu všech ústavů Akademie věd. Autoři příspěvku referují o přechodu na vyšší verzi Alephu a představují také jeho nové zajímavé funkce a novinky, včetně vyhledávacího rozhraní VuFind.

Další novinku z dílny KNAV popisuje ve svém příspěvku Ing. Jana Doleželová. Jde o vkládání plných textů do institucionálního repozitáře AV ČR, což umožňuje nadstavba Advanced Rapid Library v databázi ASEP, kterou spravuje KNAV. Od ledna 2012 umožňuje vkládat do databáze plné texty zpracovaných článků, publikací atd. včetně příloh. Systém je realizován na základě písemné dohody mezi akademickými pracovišti a KNAV ve formě smlouvy, v níž jsou stanoveny podmínky uložení a zpřístupňování dat.

Pro podzimní období roku je charakteristická velká četnost pořádaných konferencí, seminářů a dalších odborných akcí. o některých pracovníci/pracovnice KNAV ve svých příspěvcích referují. Mgr. Jaroslav Meixner píše o jednodenním semináři Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session, konaném na začátku října v Národní technické knihovně. Květa Kopková, BBus., nás seznamuje s průběhem významné mezinárodní konference Knowledge, Research, Education – KRE 12, jejíž třetí ročník připravila na počátek října ve spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou a Českým vysokým učením technickým v Praze Národní technická knihovna (NTK). Do třetice tu máme stručný referát Mgr. Hany Tomanové o 2. konferenci EFI Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů; konala se dne 8. 11. 2012 v Ballingově sále NTK v rámci projektu „Efektivní informační služby“. Bc. Kateřina Durecová nás informuje o průběhu pátého ze seminářů, v rámci kterých NTK přibližuje problematiku šedé literatury, její shromažďování a zpřístupňování v Národním úložišti šedé literatury (NUŠL). Lucie Krouzová se zúčastnila jednodenního workshopu k prioritě 3 Optimalizovat systém povinného výtisku tištěných dokumentů, který se konal dne 11. října 2012 v Národní knihovně v Praze. Setkání svolal Ing. Aleš Brožek, ředitel Severočeské vědecké knihovny v Ústí n. L., jako zpravodaj priority 3 a předseda sekce SDRUK pro akvizici. Účelem workshopu bylo seznámit zúčastněné s aktuálním stavem systému povinného výtisku monografií a periodik, prodiskutovat jeho efektivnost a především možnost zavedení povinného výtisku elektronických knih a časopisů.

Početné byly v druhé polovině roku také výjezdy pracovníků KNAV do zahraničí. Otiskujeme jejich dojmy a získané poznatky. První tři příspěvky jsou z pera Ing. Martina Lhotáka a Zdeňka Tichého, kteří se zúčastnili konferencí PASIGELAG v a v případě Martina Lhotáka také výroční konference EUROPEANA . Jejich poznatky ze Španělska (ELAG), z irského Dublinu (PASIG) nebo v případě konference EUROPEANA z Belgie (z Leuvenu) si jistě najdou své čtenáře. Zdeněk Tichý nás navíc seznámuje s dojmy z letošního ročníku mezinárodního veletrhu CeBIT 2012, který pravidelně navštěvuje.

Kolegyně z Knihovědného oddělení KNAV tentokrát referují o účasti na knihovědné škole v Lyonu (Mgr. Lenka Bártová) a o dvou historicko-knihovědných konferencích, které se konaly na Slovensku (Mgr. Hana Beránková). PhDr. Lenka Veselá, Ph.D., nás seznámí s výzkumem knih z knihovny Becků z Leopoldsdorfu ve švédských knihovnách.

Mgr. Marek Šimáček a Bc. Kateřina Durecová se zúčastnili výroční konference IGeLU, která proběhla ve dnech 11.–13. září 2012 ve švýcarském Curychu a informují nás o ní.

Mgr. Iva Burešová osloví čtenáře sdělením poznatků a dojmů z pobytu v Jihoafrické republice, kde se konala konference Berlin 10 Open Access Conference : Networked Scholarship in a networked world, zúčastnila se jí společně s Martinem Lhotákem. Seznámí nás také poznatky z listopadové konference, konané v Bratislavě na téma Open Access – nová cesta k vedeckým poznatkom.

PhDr. Ivana Laiblová Kadlecová se zúčastnila koncem roku dvou evropských konferencí, týkajících se perspektiv rozvoje vědy a jejího hodnocení v Evropě, což je téma i u nás na výsost aktuální. (SciTech Europe 2012Konference v Bonnu)

V rubrice Osobnosti z dějin věd a techniky se kolegyně Veronika Vitouchová tentokrát věnuje výročí dvou významných osobností – Isaaca NewtonaMikuláše Koperníka.

V rubrice Zprávy Zhodnocení Open Access week v KNAV z pera Mgr. Ivy Burešové a Mariny Krahulcové. Ta připojí ještě hodnocení Týdne vědy a techniky ve světle akcí, připravených v KNAV.

 


[1] PhDr. Jarmila Burgetová a PhDr. Anežka Baďurová

 

 

 

Burgetová, Jarmila. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-5/

Tisknout stránku