Úvodem

Letošní třetí číslo INFORMACÍ má pestrý obsah. V prvé řadě chceme zaplnit mezeru, kterou jsme pociťovali již delší dobu pro absenci „zasvěcených informací“ o výsledcích činnosti naší slovenské „sesterské“ instituce Ústřední knihovny Slovenské akademie věd (ÚK SAV). S jejími pracovníky či přesněji řečeno spíše pracovnicemi nás vždy pojily úzké partnerské vztahy rozvíjené na základě četných přátelských kontaktů. To nechceme měnit ani v současné – byť často tolik uspěchané – době. Číslo proto zahajujeme nejen rozhovorem s ředitelkou ÚK SAV Mgr. Andreou Doktorovou, ale také publikováním jejího příspěvku o činnosti ÚK SAV a síti knihoven pracovišť Slovenské akademie věd.

Vlastní odborné články zahájí tentokrát Martin Lhoták svým příspěvkem o centrálním portálu „KNIHOVNY.CZ“. Seznámí nás s úkolem „Vytvořit jednotné rozhraní systému knihoven s cílem zprostředkování všech nabízených služeb z každé knihovny“ v rámci plnění Koncepce rozvoje knihoven 2011–2015.

Neméně aktuálním se jistě bude jevit čtenářům i stať Hanky Tomanové a Jaroslava Meixnera o elektronických informačních zdrojích v AV v roce 2012, tedy o problematice, které se INFORMACE v předchozích ročnících věnovaly dokonce v samostatných číslech.

Předchozí dva příspěvky z pera pracovníků KNAV doplňuje moje kritické zamyšlení nad statistickými údaji o činnosti knihoven AV ČR v uplynulém období.

Z tuzemských konferencí a seminářů se v příspěvku Terezy Melichové vracíme k významné celonárodní konferenci „Knihovny současnosti 2012“, jejíž už 20. ročník se konal v září 2012 v univerzitním areálu v Pardubicích.

Iva Burešová nás seznámí s průběhem a výsledky semináře „Open Access aneb Open your mind!“, který uspořádala koncem října Národní technická knihovna v Praze.

Výsledky zahraničních cest a referáty o nich nám dají možnost sledovat šíři problematiky našeho oboru. Dva pracovníci knihovědného oddělení KNAV – Vojtěch Šícha a Andrea Jelínková – nám přiblíží získané poznatkyz cest. Kolega Šícha se rozepsal o výzkumu tištěných českojazyčných bohemik v Tschammerově knihovně v polském Těšíně, kde je studoval pro Knihopis českých a slovenských tisků. Kolegyně Jelínková podává ve svém příspěvku, nazvaném Náhrobek židovského tiskaře z Moravy v Krakově, vlastní pohled na problematiku hebrejské typografie v souvislosti s přípravou výstavy 500 let hebrejského knihtisku v Čechách a na Moravě.

K významným světovým událostem této sezóny patřil bezesporu 78. ročník výroční konference IFLA a světový knihovnický a informační kongres letos konaný ve dnech 11.–16. srpna v hlavním městě Finska – Helsinkách. Příspěvek Ivy Burešové nás seznámí s jejím pohledem na tuto velkou profesní akci.

V oddílu recenzí nabízíme článek Terezky Melichové „Česká knihovnická periodika online“.  Nejde sice o výčet vyčerpávající, neb víme, že prakticky všechna knihovnická periodika (včetně Čtenáře, Bulletinu SKIP, Knihovny Plus) jsou dnes dostupná elektronicky, ale i tak je jistě zajímavý. Podává přehled o tom, jakým způsobem krajské (dříve státní) vědecké knihovny informují o svých aktivitách. Nezastupitelné místo mezi elektronickými periodiky má dnes IKAROS (časopis o informační společnosti) a také periodika Inflow a ProInflow Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.

Rubrika „Osobnosti z dějin věd a techniky“ je věnována – v rámci rudolfínského roku – rakouskému císaři a českému králi Rudolfu II. jako připomínka 400. výročí jeho úmrtí.

Na závěr čísla zařazujeme vřelou vzpomínku Ivana Laiblové Kadlecové na nedávno zemřelého doc. Viléma Herolda, jehož profesní dráha byla úzce spjata také s knihovnictvím a s knihovnami AV ČR. Budeme na něj dlouho vděčně a v dobrém vzpomínat!

 

 

Burgetová, Jarmila. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-4/

Tisknout stránku