Úvodem

 

Druhé číslo INFORMACÍ zahajujeme – nikoli náhodou – rozhovorem s ředitelem Knihovny Akademie věd (KNAV) Ing. Martinem Lhotákem.

Martin Lhoták po úspěšně absolvovaném výběrovém řízení byl na doporučení Akademické rady AV ČR ze dne 4. dubna 2012 jmenován předsedou AV ČR prof. Jiřím Drahošem do funkce ředitele Knihovny AV ČR, v. v. i., na druhé pětileté funkční období s účinností od 1. června 2012 do 31. května 2017. Poví nám, jak se v této staronové funkci cítí a jaké jsou jeho plány na příštích pět let.

Odbornou část čísla tvoří tentokrát tři příspěvky, z nichž dva zazněly na letošním výročním semináři vedoucích knihoven a středisek vědeckých informací AV ČR dne 9. května 2012; jsou v tezích k dispozici na webu KNAV. Jde o články Tomáše Jandery E-books v nabídce KNAV  a dále Jaroslava Meixnera Metalib, SFX a discovery systémy. Kateřina Durecová nás ve své stati zasvěceně seznámí s modulem akvizice v Aleph a jeho zaváděním do agend v KNAV a zúčastněných knihoven AV ČR.

Bohatě je tentokrát zastoupena další část INFORMACÍ věnovaná vybraným konferencím a seminářům, které se konaly v 2. čtvrtletí letošního roku. Byla to na prvním místě konference INFORUM 2012, o níž jako každoročně dopodrobna referoval e-časopis IKAROS; o připomenutí se pokusila Kateřina Melichová. Velkou pozornost upoutala konference Autoři, knihy, knihovny, technologie, právo věda a etika v době internetu, v níž se diskutovaly závažné problémy, které vnášejí do naší práce nové technologie. O konferenci referuje ve svém příspěvku Věnka Brabcová. K profesně zajímavým akcím nesporně patřilo 5. setkání českých uživatelů systému DSpace konané v Ostravě. O své dojmy se s námi podělila Iva Burešová, která nás stručně seznámí rovněž s Infopárty 2012, konané v Praze.

Ivana Laiblová Kadlecová nám podala zprávu o zajímavém jednodenním bibliometrickém semináři na univerzitě ve Vídni; uspořádaly jej zde v květnu Thomson Reuters a Ústřední knihovna pro fyziku Vídeňské univerzity.

Jako novinku zavádíme v tomto čísle INFORMACÍ rubriku Osobnosti z dějin vědy a techniky (doposud byla zveřejňována samostatně na webu KNAV). Domníváme se, že zařazením do INFORMACÍ budou tyto cenné příspěvky více zviditelněny. Tentokrát se autorka rubriky Veronika Vitouchová věnovala připomenutí českého vynálezce, elektrotechnika a podnikatele Františka Křižíka, od jehož narození uplyne v červenci 165 let.

V Krátkých zprávách jsme se pokusili upozornit zejména na některé zajímavé zahraniční akce.

 

 

Burgetová, Jarmila. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-01-25]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-3/

Tisknout stránku