Úvodem

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se k Vám na obrazovky podzimní vydání INFORMACÍ.

Po delší letní pauze byla otevřena studovna KNAV. V době přerušení provozu došlo k řadě změn v prostorovém i obsahovém uspořádání. Výsledek a současná nabídka knihovny uživatelům je obsahem tradičního úvodního rozhovoru, Knihovna (opět) v novém. Tentokrát rozmlouvá Ivana Laiblová Kadlecová s Tomášem Janderou, vedoucím Odboru služeb. Nechybí historické ohlédnutí za proměnami v posledních dvaceti letech.

EODOPEN – nový evropský projekt na zpřístupnění publikací v digitální formě představuje Martin Lhoták. Jedná se o díla z 20. a 21. století většinou nedostupná na trhu. Tento projekt kromě služby EOD – eBooks-On-Demand navazuje na národní projekt RightLib.

Karolina Podloucká se věnuje portálu EOSC – European Open Science Cloud. Vysvětluje jeho principy, financování a jeho zakoncipování do našeho systému ASEP. EOSC je součástí Otevřené vědy, která se v posledních letech dostává v akademickém prostředí výrazně do popředí.

O řízené akvizici e-knih, o tom, co nabízejí někteří velcí producenti, jak celý proces probíhá konkrétně v KNAV, píše Kateřina Polomská v článku Nová služba KNAV – Demand-driven acquisition.

Kateřina Soukalová z Národní technické knihovny představuje službu Získej, její současné a budoucí možnosti a způsob zapojení do tohoto systému.

Konferenci Kniha jako komunikační médium v českých zemích raného novověku uspořádala Knihovna AV ČR spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR v Akademickém centru AV. Společně s Historickým ústavem AV ČR a Ústavem hudební vědy FF UK v Praze, byla Knihovna pořadatelem další vědecké konference nazvané „Knižní kultura české reformace“. O programu obou akcí píše ve svém příspěvku Lenka Veselá.

Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i., má svou knihovnu netypicky propojenou s dalším pracovištěm. Od historie až k současnosti nás provází budovou v ulici Politických vězňů a hlavně prostorami samotné knihovny Lucie Vasiljevová v příspěvku CERGE-EI knihovna Jana Kmenty. Dozvíme se, jakým vývojem prošla knihovna, celý její systém a činnost.

V kalendáriu se Veronika Vitouchová věnuje přírodovědci a cestovateli Alexandru Humboldtovi, jehož 250. výročí narození si právě letos připomínáme.

 

 

 

Laiblová Kadlecová, Ivana. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-05-28]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-27/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.