Úvodem

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ráda bych Vás pozvala k přečtení nového čísla zpravodaje.

S kolegy jsme se za poslední půlrok opět zúčastnili řady odborných akcí. Jiří Meixner přinesl novinky z již třetího setkání uživatelů systému EBSCO Discovery Service, kde byly mimo jiné představeny plánované změny, jako např. převod nativní verze EDS na zabezpečený https:// protokol. David Šlosar se zúčastnil mezinárodní bibliometrické konference ve Švédsku, později s Martinem Lhotákem vystoupili na konferenci ILIDE ve slovenské Jasné. Spolu s kolegyní Kateřinou Polomskou, která má na starost akvizici zahraničních dokumentů, jsme byly v březnu vyslány na knižní veletrh do Londýna.

Iva Burešová a Tereza Melichová z Oddělení EIZ připravily seznam licencovaných databází; přehledná tabulka obsahuje informace o časovém období, na které jsou databáze předpláceny a o tom, v jakých ústavech jsou konkrétní zdroje dostupné. Martin Lhoták se zabýval oblastí digital humanities a aktivitami KNAV. Magdaléna Vecková přiblížila problematiku elektronických knih a související daňové politiky. S Janou Dvořákovou a Irenou Kraitlovou jsme sepsaly příspěvek o historii a současnosti knihoven Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a probíhajícím katalogizačním projektu Zpřístupnění knihovny TGM. A jelikož jsme v loňském roce zahájili implementaci RFID technologie do výpůjčního procesu, spolu s Tomášem Janderou jsme v našem příspěvku zpracovali důvody volby RFID ochranných prvků a dosavadní zkušenosti z praxe.

U příležitosti 20. výročí otevření dvorany KNAV pro veřejnost (k čemuž došlo 1. prosince 1999) připravila bývalá ředitelka knihovny Ivana Laiblová-Kadlecová rozhovor s Janem Škodou, tehdejším ředitelem Střediska společných činností AV ČR, který měl rekonstrukci a renovaci prostor na starosti.

A nakonec tradiční kalendárium – Veronika Vitouchová se tentokrát zabývala členem slavné rodiny laureátů Nobelovy ceny, fyzikem a chemikem Pierrem Curiem.

 

 

 

 

Grillová, Jana. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-02]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-26/

Tisknout stránku