Úvodem

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

ráda bych Vás pozvala k přečtení dalšího čísla zpravodaje Informace. Odborné články se tentokrát zabývají ryze elektronickým světem. Bohdana Stoklasová a Petr Žabička ve svém příspěvku přiblížili Jednotnou informační bránu a postupné přesouvání její funkce do portálu Knihovny.cz. Říjnový seminář Web of Science, který se konal opět v budově AV ČR, seznámil účastníky se zajímavými novinkami, co se týče přístupu k plným textům nebo vyhledávacích a analytických funkcí v databázi WoS Core Collection; ve svém příspěvku jsem shrnula nejdůležitější změny. Ivana Laiblová Kadlecová se zabývala portály a webovými stránkami, které Knihovna AV ČR spravuje.

Iva Burešová a Martin Lhoták v červenci vyjeli do francouzského města Lille a zúčastnili se konference LIBER, v srpnu pokračovali do exotické Malajsie na konferenci IFLA. Z bibliometrické konference Science, Technology and Indicators v holandském Leidenu sepsal zprávu David Šlosar; jedním ze zajímavých příspěvků byla přednáška o možnosti udělování negativních hodnocení a jaký by mělo vliv na vědeckou komunitu. Řada kolegů, včetně autorky dalšího příspěvku Karoliny Podloucké, se v září zúčastnila konference Knihovny současnosti v Olomouci. Mottem konference byla „zlatá léta”; pokud je chceme v knihovnách tvořit, je potřeba se přizpůsobit, například i změnou používaného jazyka či přizpůsobením názvů pracovních pozic. Marta Kuchtová přinesla informace z mezinárodní konference IGeLU, uživatelů produktů společnosti Ex Libris. Hlavním tématem byl systém Alma, který vznikl již v roce 2007. Zatím ho neimplementovala žádná česká knihovna, ale zahraniční přednášející referovali o přechodu ze systému Aleph.

A nakonec tradiční Kalendárium; Veronika Vitouchová se přesunula do 17. století za fyzikem a matematikem Evangelistou Torricelli, po kterém byla pojmenována jednotka tlaku – torr.

Přeji příjemné čtení.

 

 

 

Grillová, Jana. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-25/

Tisknout stránku