Úvodem

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přinášíme Vám další číslo zpravodaje Informace v tomto roce.

Řada kolegů se zúčastnila různých odborných akcí. Z dubnového workshopu o mezinárodním projektu zaměřeném na otevřený přístup OpenAIRE sepsala report Karolina Podloucká. Jaroslav Mexiner se jako mnozí z nás zúčastnil Semináře pro vedoucí knihoven a SVI ústavů, který tradičně pořádala Knihovna AV ČR v budově AV ČR na Národní třídě. Byli jsme seznámeni s novinkami od zástupců jednotlivých oddělení, zpracovávání osobních údajů s ohledem na evropskou legislativu platnou od 25. května 2018 shrnul příspěvek Mgr. Zity Chmelíčkové, pověřenkyně GDPR pro SSČ a KNAV. Kateřina Weissová navštívila jako každý rok veletrh Svět knihy 2018, její povídání zaujme odborným pohledem na knižní veletrhy. Vedle odborných akcí jsme se s kolegy organizačně podíleli na 15. ročníku Pražské muzejní noci, dvorana knihovny se již počtvrté proměnila v koncertní sál. Kateřina Polomská se zúčastnila 4. ročníku Veletrhu vědy 2018, největší české populárně-naučné události.

Tomáš Jandera shrnul kroky vedoucí k implementaci kioskového řešení počítačové studovny v prostorách Knihovny AV ČR. Díky jeho usilovné spolupráci přímo s vývojáři projektu Porteus a Oddělením IT mohou uživatelé knihovny využívat kvalitně technicky řešenou samoobslužnou počítačovou studovnu. Web zpřístupňující open access časopis Knihy a dějiny, který je klientem systému Kramerius a využívá plné texty z Digitální knihovny AV ČR popsala Jana Křížová.

Na závěr si můžete trochu odpočinout od knihovnických témat a pohroužit se do rozhovoru dr. Ivany Laiblové Kadlecové s doc. Lydií Petráňovou, přední odbornicí na historickou etnologii. Tématem jejich hovoru byly nejen různé zvyky a tradice, ale i blaničtí rytíři. Stálý host a správce rubriky Kalendárium Veronika Vitouchová se zabývala jazykovědcem a pedagogem Josefem Jungmannem, od jehož narození uplyne v červenci již 245 let.

Nakonec bych Vás chtěla informovat, že toto číslo je mojí šéfredaktorskou premiérou, funkci jsem převzala po Tereze Melichové. Doufám, že své kolegy ani Vás, čtenáře, nezklamu.

 

 

 

Grillová, Jana. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-02]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-24/

Tisknout stránku