Úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na obrazovky se vám dostalo první číslo zpravodaje Informace v roce 2018 a vy si tak můžete den zpříjemnit rozhovorem s PhDr. Martinem Steinerem, který rozmlouvá s Ivanou Laiblovou Kadlecovou a přibližuje osobnost Jana Amose Komenského a jeho dílo.

Ivana Pittnerová vás provede Knihovnou Historického ústavu AV ČR, nechá vás nahlédnout nejen do fondu starých tisků, ale představí také služby, které knihovna poskytuje. Jana Grillová uvádí relativní novinku v Knihovně AV ČR na Národní – individuální studovny. Zdena Chmelařová, Jana Doležalová a Karolina Podloucká se rozepsaly o rozšíření repozitáře ASEP o datový repozitář, který umožňuje dlouhodobou a bezpečnou archivaci dat. Magdaléna Vecková a Tereza Madarová seznamují čtenáře s nařízením Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation) a s tím, co nejen knihovny po jeho vstoupení v platnost 25. května 2018 čeká. Iva Burešová přináší zprávu o stavu elektronických informačních zdrojích v Knihovně AV ČR v roce 2018.

Karolina Podloucká a Martin Lhoták shrnují dění na konferenci Open Data in Science: Challenges and Opportunities for Europe, která se konala v Bruselu, a Jana Křížová informuje o Konferenci o šedé literatuře a repozitářích uskutečněné v Národní technické knihovně.

V prvním letošním čísle si připomínáme 165 let od úmrtí rakouského fyzika, astronoma a matematika Christiana Dopplera. S jevem, který nese název Dopplerův, se dnes můžeme setkat například při měření rychlosti aut radarem.

 

 

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-09-27]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-23/

Tisknout stránku