Úvodem

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na obrazovky se Vám dostává třetí číslo roku 2017. Hned na začátku si můžete přečíst rozhovor s novou ředitelkou Knihovny Akademie věd ČR Magdalénou Veckovou. O její nové funkci, zájmech a rodině si s ní povídala Ivana Laiblová Kadlecová.

Nela Hesová Vám představí a virtuálně Vás provede knihovnou Sociologického ústavu AV ČR. Kateřina Polomská přibližuje dálkové studium knihovnictví na University of Borås ve Švédsku.

Nedílnou součástí Informací jsou již tradičně zprávy zástupců KNAV na mezinárodních konferencích s knihovnickou problematikou.

Vojtěch Šícha reflektuje konferenci Aliance organizací pro digital humanities, která se letos konala v kanadském Montrealu a jejímž hlavním tématem byl „Access“. Iva Burešová sepsala své postřehy z výroční IFLA konference, kterou pod názvem „Libraries. Solidarity. Society“ letos hostila polská Wroclaw. Karolina Podloucká a Marek Šimáček byli v Petrohradě na výroční konferenci IGeLU, jejíž program rovněž shrnuli ve své zprávě. Konference International Conference on Science and Technology Indicators 2017 v Paříži se zúčastnil David Jiří Šlosar a Jaroslav Meixner informuje o setkání uživatelů systému EBSCO Discovery Service v pražském Karolinu.

V závěru si připomínáme 80 let od úmrtí slavného vědce – otce jaderné fyziky – Ernesta Rutherforda.

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2021-01-21]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-22/

Tisknout stránku