Úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na obrazovky se Vám dostává první číslo roku 2017. Hned na začátku si můžete přečíst rozhovor s docentem Richardem Papíkem. O současném, a nejen knihovnickém světě si s ním povídala Ivana Laiblová Kadlecová.

Gabriela Golasová Vám představí a virtuálně Vás provede knihovnou Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Jana Křížová na příkladu časopisu Knihy a dějiny ukazuje webové stránky jako prezentační nástroj pro Open Access časopisy. Lenka Veselá se ve svém příspěvku věnuje grantům a projektům Knihovědného oddělení Knihovny AV ČR, které byly realizovány v roce 2016. O změnách v přístupu k elektronickým informačním zdrojům v KNAV informuje Jakub Skoček a Tomáš Jandera přibližuje novinku – absenční půjčování z volně přístupného oborového fondu Knihovny AV ČR.

Iva Burešová a Magdalena Vecková ve zprávě ze semináře o Registru smluv přibližují to nejpodstatnější z pohledu praxe v knihovně. Iva Burešová se také zúčastnila 13. ročníku Berlin Open Access Conference a ve své zprávě pro Vás shrnula její průběh. Karolina Podloucká sepsala své postřehy ze semináře Open Access – nové trendy ve vědeckém publikování, kde své produkty představila společnost De Gruyter Open.

V závěru si připomínáme 145 let od úmrtí vynálezce a autora Morseovy abecedy – Samuela Finleyho Breese Morse.

 

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-21]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-20/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.