Úvodem

 

Pro letošní první číslo INFORMACÍ redakce shromáždila pět odborných příspěvků z dílny pracovníků KNAV, které jsou dokladem o rozšiřujícím se rádiu činnosti a služeb knihovny.

První ze statí z pera Ivy Burešové se zabývá systémem Sherpa/RoMEO, který poskytuje informace o přístupu vydavatelů k otázce archivace elektronických preprintů a postprintů v digitálním repozitáři a možnostem jejich využití v otevřeném přístupu. Druhý ze zveřejněných článků, jehož autorem je Martin Duda, se zaměřuje na problematiku identifikace (autorizace) uživatelů v kontextu zpřístupňování elektronických informačních služeb.

Dvojici těchto zásadních příspěvků doplňuje text Miroslava Pavelky, věnovaný problematice archivace webových zdrojů AV ČR, a také článek Jany Doleželovéinstitucionálním repozitáři AV ČR. Ivana Šlapáková seznamuje s databází ANL+ v kontextu s možnostmi využití článkové bibliografie KNAV zpracovávané pro Digitální knihovnu AV ČR.

V druhé části čísla čtenáři najdou informace o konané konferenci (od Věnky BrabcovéVeroniky Vitouchové), o semináři (od Radky Machkové) a workshopu (od Ivy Burešové).

Číslo doplňuje recenze Lenky Veselé o zvláštním čísle časopisu „Knihy a dějiny“, věnovaném PhDr. Anežce Baďurové v souvislosti s jejím životním jubileem.

Na závěr uveřejňujeme vzpomínku Ivany Laiblové Kadlecové na našeho všemi milovaného kolegu Mgr. Antonína Vítka, CSc., který nás koncem února navždy opustil.

 

Burgetová, Jarmila. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-06]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-2/

Tisknout stránku