Úvodem

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

na obrazovky se Vám právě dostalo zdvojené 2.-3. číslo našeho zpravodaje Informace. Doufám, že Vás potěšíme například představením knihovny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, která na začátku roku 2016 začala poskytovat své služby prostřednictvím společné chemické knihovny chemTK. Iva Burešová se ptala vedoucího oddělení Informačních technologií a služeb Jiřího Polácha a knihovnice Michaely Záluské na rozhodnutí o přesunu a integraci knihovny, na výhody a dopad těchto změn na čtenáře.

Na prohlídku knihovny Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově Vás prostřednictvím našeho zpravodaje vezme její vedoucí Radoslava Svašková.

Přečíst si také můžete poslední – třetí část z diplomové práce Jakuba Skočka, která se věnuje analýze digitální identity na základě reálných uživatelských dat. Kateřina Weissová seznamuje s ASEPem jako zdrojem akvizice.

Iva Burešová se nejprve zúčastnila konference LIBER v Helsinkách, jejímž hlavním tématem je Otevřená věda, následně byla na již devátém ročníku konference Otevřené repozitáře, která se konala v Brně. Karolina Podloucká zaznamenala návštěvu knihovníka Jeffreyho Bealla z University of Colorado na konferenci Parazitické vztahy v akademickém publikování. Jaroslav Meixner podává zprávu o průběhu tradiční Infoparty, na níž byly představeny produkty firmy Suweco, a Tereza Melichová ve svém příspěvku shrnula konferenci Inforum, která se tradičně konala na VŠE v Praze. Marina Krahulcová napsala reportáž o Pražské muzejní noci v knihovně AV ČR, kde se konala již podruhé.

V závěrečném příspěvku Veroniky Vitouchové si připomínáme 225 let od narození anglického fyzika, chemika a vynálezce Michaela Faradaye.

 

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-08]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-18/

Tisknout stránku