Úvodem

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

právě se Vám na obrazovky dostalo první číslo roku 2016 našich Informací, které bohužel zahajujeme smutným příspěvkem, jímž je rozloučení se s naší kolegyní, paní doktorkou Jarmilou Burgetovou.

Rozhovorem s PhDr. Vítem Richtrem, ředitelem Knihovnického institutu Národní knihovny ČR, se dostáváme k aktuálním informacím právě o Knihovnickém institutu, SKIPu, Koncepci rozvoje knihoven a v neposlední řadě o současném stavu stavebních prací v Klementinu.

Následuje druhá část z diplomové práce Jakuba Skočka, tentokrát věnovaná tématu nástrojů pro správu digitální identity společnosti Google, která jich „nabízí hned několik, s nimiž mohou uživatelé získat přehled o informacích a datech, které jsou ukládány při využívání různých služeb, a také tato data spravovat“. Jakub Skoček je autorem rovněž dalšího příspěvku, v němž shrnuje průběh semináře Web of Science, kterého se zúčastnil v únoru t.r. Karolina Podloucká představuje projekt OpenAIRE, „jehož cílem je vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup k výsledkům vědeckých projektů financovaných z prostředků Evropské unie“. A také Vojtěch Šícha informuje o vzniku zajímavého projektu, jímž je internetový portál Digital Humanities, „jehož cílem je zpřístupnit informační zdroje ústavů AV ČR a zároveň vytvořit sdílené prostředí, které uživatelům umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v České republice“.

V závěrečném příspěvku Veroniky Vitouchové si připomínáme 140 let od úmrtí historika, politika, „Otce národa“ Františka Palackého.

 

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-10-27]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-17/

Tisknout stránku