Úvodem

 

Vážení čtenáři,

v dvojčísle 2-3 vám na prvních stránkách přinášíme rozhovor s Ing. Davidem Horkým, který zastává funkci Country Manager for Central and Eastern Europe, IP & Science, Thomson Reuters. O kariéře a cestování s ním rozmlouvala Ivana Laiblová Kadlecová.

Bohatě zaplněna je tentokrát rubrika s hlavními články. Ráda bych vyzdvihla pojednání PhDr. Anežky Baďurové o pozoruhodné historii Knihovny České akademie věd a umění. Dva příspěvky Ivy Burešové jsou zaměřeny na téma Open Access; první se týká vztahu OA a citovanosti, další je informací o predátorských vydavatelích coby hrozbě pro Open Access a obsahuje zároveň doporučení, jak rozpoznat časopisy, které jsou publikovány u nedůvěryhodných vydavatelů. Helena Trinkewitzová napsala recenzi na nová katalogizační pravidla RDA, na která české knihovny přestoupily 1. května 2015. Hana Tomanová a Jaroslav Meixner podávají aktuální přehled o elektronických informačních zdrojích v Knihovně AV ČR v letech 2014–2015.

Témata prezentovaná na 15th International Conference on Scientometrics and Infometrics 2015 v Istanbulu přibližuje Pavel Mika a Jakub Szarzec z Národní technické knihovny. O průběhu mezinárodní konference LIBER 2015 v Londýně píše ve své zprávě Iva Burešová. Atmosféru Muzejní noci, které se Knihovna AV ČR letos účastnila poprvé, zachytila Marina Krahulcová. Ivana Šlapáková stručně popsala tradiční Infoparty pořádanou Suwecem na Novotného lávce v Praze.

V Kalendáriu je vzpomínán Josef Božek, český vynálezce, mechanik a konstruktér, od jehož smrti uplyne letos v říjnu 180 let.

 

 

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2019-07-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-15/

Tisknout stránku