Úvodem

 

Vážení čtenáři,

přestože v novém roce už pomalu končí první čtvrtletí a my vám přinášíme teprve čtvrté číslo z roku 2014, dovoluji si nabídnout vám rozhovor s profesorem Petrem Rábem, jenž je mimo jiné vedoucím Laboratoře genetiky ryb ÚŽFG AV ČR v Liběchově. A právě o rybách – nejen o novém plemeni kapra a, dnes tak populárním, lososu, ale také o nejlepších rybích receptech – s ním vedla přátelské interview Ivana Laiblová Kadlecová.

Přečíst si můžete také druhou část výňatku z diplomové práce Ivany Šlapákové, tentokrát zaměřenou na zpřístupnění časopiseckých článků v Digitální knihovně AV ČR. Součástí je i přehled titulů, s jejichž vydavateli má Knihovna AV ČR podepsanou smlouvu o zpřístupnění. V listopadu proběhl vědecký festival Týden vědy a techniky AV ČR a i tentokrát se zapojila také Knihovna AV ČR nejen s populárním projektem Knihovna snů. O jejím průběhu zasvěceně informuje ve své reportáži organizátorka akcí Marina Krahulcová.

Jana Grillová napsala zprávu o důvodech vypracování nového knihovního řádu, který by měl co nevidět vejít v platnost, a vy už se tak můžete těšit na jedno z příštích čísel, kde budou rozebrány konkrétní změny. Martina Nezbedová z Digitalizačního oddělení se zúčastnila konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě, kde byl prezentován nejen průběh projektů představených v letech minulých, ale také novinky – Virtuální studovna Divadelního ústavu a portál Badatelna.eu.

V Kalendáriu si připomínáme 270leté výročí narození italského fyzika Alessandra Volty.

 

 

 

 

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2021-06-16]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-13/

Tisknout stránku