Úvodem

 

Vážení čtenáři,

v třetím čísle Informací vám přinášíme rozhovor s Mgr. Karolínou Košťálovou, knihovnicí, která má v Národní knihovně na starosti rešeršní a bibliografické služby, meziknihovní výpůjční služby a je také vedoucí pracovní skupiny pro MVS a DDS v rámci projektu Centrálního portálu českých knihoven. Otázky pokládala Iva Burešová.

Hlavním příspěvkem je část z diplomové práce Ivany Šlapákové, která pojednává o zpracování a zpřístupňování časopiseckých článků v Digitální knihovně AV ČR. Součástí stati je charakteristika systémů, ve kterých jsou články zpracovávány, a nechybí ani přehledy zpracovaných časopisů.

Konference Science and Technical Indicators v nizozemském Leidenu se účastnili a zprávu o jejím průběhu a přednáškách napsali Pavel Mika, Ivana Laiblová Kadlecová a Martin Lhoták. Marek Šimáček s Martou Kuchtovou byli na konferenci IGeLU, která se letos konala v Bodleian Library v proslulé Oxfordské univerzity, a vy si můžete přečíst o vizích budoucích strategiích a vývoji produktů firmy Ex Libris. Tuzemské akce zastupuje zpráva z konference Knihovny současnosti 2014, jež se i tento rok konala v Olomouci.

Veronika Vitouchová připomíná dvojité půlkulaté výročí profesora Františka Vejdovského. V prosinci uplyne 165 let od jeho narození a 75 let od úmrtí.

 

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-12/

Tisknout stránku