Úvodem

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

druhé číslo Informací v roce 2014 jsme pojali převážně konferenčně. V úvodním článku naleznete rozhovor s Ing. Vladimírem Karenem, ředitelem společnosti Albertina icome Praha s. r. o. Ivana Laiblová Kadlecová s ním rozmlouvala o konferenci INFORUM, která se v květnu letošního roku konala jubilejně již po dvacáté.

Interním tématům se věnují Lucie Krouzová a Jaroslav Meixner, kteří informují o nových kolekcích e-knih v Knihovně Akademie věd ČR, a následující obsáhlý článek o databázi ERIH PLUS napsala Hana Tomanová.

Bohatší je rubrika „Konference a semináře“. Martin Lhoták s Michalou Daněčkovou se zúčastnili konference Keeping data: The process of data curation ve Vídni; Jana Doležalová, Zdeňka Chmelařová a Pavel Mika napsali zprávu z konference CRIS 2014, pořádané v Římě a Vojtěch Šícha podrobně popsal program knihovědné konference Výzkum dějin knižní kultury v Bratislavě. Research Evaluation Seminar 2014, jenž byl pořádán Knihovnou Akademie věd a firmou Thomson Reuters shrnuje Pavel Mika, a Eva Břicháčková přináší reportáž o veletrhu Svět knihy, který letos také slavil dvacáté výročí konání.

Veronika Vitouchová připomíná dvousetleté výročí narození švédského fyzika a astronoma Anderse Jönse Ångströma.

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-21]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-11/

Tisknout stránku