Úvodem

 

Vážení čtenáři,

ani čtvrté, poslední číslo zpravodaje INFORMACE v roce 2013, které už tak nějak tradičně vydáváme začátkem roku následujícího, není ochuzeno o rozhovor. Na dotazy Ivany Laiblové Kadlecové nejen o tom, kterak se dělá rozhovor, odpovídala profesionální novinářka, šéfredaktorka Akademického bulletinu Mgr. Marina Hužvárová.

Kateřina Kalinová a Tomáš Jandera představují OPAC VuFind, který umožňuje uživatelům vyhledávat z jednoho pole informace zároveň v elektronickém katalogu tištěných dokumentů, v kolekcích elektronických knih a časopisů a plnotextových, citačních a bibliografických databázích. Součástí příspěvku jsou i statistické údaje z prvních měsíců fungování tohoto systému. Navazuje Jaroslav Meixner s článkem o Centrálním indexu EDS ve VuFind. Hana Tomanová připomíná podmínky pro zařazení časopisu do databáze Scopus a Miroslava Sudová a Radka Římanová z Národní technické knihovny seznamují s Registrem akvizice elektronických informačních zdrojů.

Bohatá je i tentokrát rubrika „Konference a semináře“, ve které také najdete tři reportáže z akcí, jež se na podzim konaly přímo v Knihovně Akademie věd. Jsou jimi Open Access Week, Knihovna snů a Týden vědy a techniky, výstava a přednášky na téma Egypt v literatuře před polovinou 19. století, uskutečněné v rámci již zmíněného Týdne vědy a techniky.

Iva Burešová s Martinem Lhotákem se zúčastnili 79. ročníku konference IFLA v Singapuru a v BerlíněLondýně konferencí zaměřených na téma Open Access. Lenka Veselá shrnuje účast na třech zahraničních konferencích ve svém příspěvku Zahraniční výzkum v rámci grantového projektu „Knihovna Becků z Leopoldsdorfu“. Semináře Konsorica evropských vědeckých knihoven s názvem Stop thief! Preventing and Investigating Theft from Collections in the Digital Age se zúčastnila a zprávu čtenářům přináší Andrea Jelínková.

Ivana Šlapáková informuje o Semináři ke zpřístupňování šedé literatury a velmi podrobnou zprávu z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2013, která měla zajímavý a bohatý program, napsala Martina Nezbedová.

V závěru čísla připomíná Veronika Vitouchová vědce a objevitele Heinricha Rudolfa Hertze, od jehož úmrtí 1. ledna 2014 uplynulo 120 let.

 

 

Melichová, Tereza. Úvodem. Informace [online]. , č. [cit. 2020-06-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvodem-10/

Tisknout stránku