Úvod

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

na Vaše monitory se dostává první číslo, respektive dvojčíslo, zpravodaje Informace v elektronické formě. Jeho zrod byl bohužel poměrně zdlouhavý, což souviselo mimo jiné i s tím, že vznikal zároveň s novou podobou webových stránek Knihovny AV ČR. Jeho tištěný předchůdce vycházel od roku 1991. Po 20 letech tedy vychází v nové podobě.

Jeho primárním účelem je nadále přinášet novinky a popis aktuálního dění v Knihovně AV ČR z různých oblastí činnosti. Zvláště pak z těch, které mají dopad na informační infrastrukturu celé Akademie věd ČR, mezi něž patří např. centrální knihovní informační systém, evidence vědeckých výsledků, digitální knihovna a zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům.  Chceme opět informovat o zajímavých odborných exkurzích a služebních cestách. Budeme se snažit přinášet také články zabývající se širšími tématy, které jdou nad rámec Akademie věd ČR, a v neposlední řadě bychom rádi oslovili více externích autorů. Elektronická forma přináší možnost zapojení čtenářů do hodnocení a komentování obsahu nebo možnost zveřejňování drobných aktualit mezi vydáním jednotlivých čísel.

Informace budou vycházet čtvrtletně. Výjimkou jsou dvě dvojčísla za rok 2011. Kromě aktuálního vydání bude v krátké době zveřejněno ještě druhé dvojčíslo 2011. Bude věnováno zejména zprávám ze služebních cest, které v uplynulých letech pravidelně tvořily obsah posledního vydání v příslušném roce.

O celkovou koncepci elektronické verze Informací a o redakční přípravu aktuálního vydání se postarala PhDr. Linda Jansová PhD. Technické řešení zajistil Jan Rozehnal. Oběma patří poděkování za nastartování nové kapitoly informačního zpravodaje Knihovny AV ČR. Garantem dalších vydání bude dlouholetá šéfredaktorka tištěné verze PhDr. Jarmila Burgetová. Na redakční práci se budou podílet také PhDr. Ivana Kadlecová a Marina Krahulcová.

Chtěl bych se omluvit čtenářům i autorům za to, že jsme články nepublikovali hned po jejich vytvoření. I přesto věřím, že první dvojčíslo Informací v elektronické podobě přináší čtenářům zajímavé informace.

Martin Lhoták

 

Lhoták, Martin. Úvod. Informace [online]. , č. [cit. 2021-01-20]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvod/

Tisknout stránku