Úvod

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přinášíme Vám nejnovější vydání INFORMACÍ plné zajímavých článků a novinek.

V úvodním rozhovoru nás Ivana Laiblová Kadlecová seznámí s doc. PhDr. Pavlem Vařekou, Ph.D. Uznávaný archeolog, který přednáší na Západočeské univerzitě v Plzni, se mimo jiné věnuje metodám terénního archeologického výzkumu. V rozhovoru s ním se dozvíme o zakládání i zanikání sídel na našem území, a to od středověku až po moderní dobu. A také nám odhalí některé zajímavé informace o trampingu. To vše v Rozhovoru s archeologem.

Projekt Ovidiovy Proměny v historické knižní ilustraci – touto cestou bychom Vám rádi představili unikátní projekt, který vytvořily pracovnice Knihovny AV ČR. Výsledkem je online databáze odkazující na Ovidiovo nejznámější dílo Metamorfózy neboli Proměny.

Magdaléna Vecková, ředitelka knihovny AV ČR, ve svém článku přináší aktuální informace ohledně Sjednocení DPH u elektronických i hmotných publikací. Proces sjednocení sazby na DPH 10 % je platný od 1. 5. 2020.

Další článek, který nás přenese do světa paragrafů, je příspěvek Kateřiny Weissové s názvem Nabídková povinnost. Ta se vztahuje k povinnosti nakladatelství či jiných subjektů nabídnout určeným knihovnám ke koupi výtisk každého vydaného dokumentu. V článku naleznete i seznam knihoven, vůči kterým se nabídková povinnost vztahuje.

Máte zájem vyhledávat výhradně české elektronické knihy? U nás je to možné! Od začátku letošního roku zpřístupňuje Knihovna AV ČR plnotextovou databázi, která obsahuje publikace pouze českých nakladatelství. Více o databázi, včetně možností přístupů, se dozvíte v článku Terezy Melichové BOOKPORT – nová databáze e-knih v KNAV.

Ani v tomto čísle nechybí ohlédnutí za navštívenými konferencemi. První je 24th Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy, kterou navštívil David Šlosar. Ke druhé konferenci se váže článek Markéty Tůmové 20 ročníků konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě. Tento příspěvek přináší shrnutí předešlých ročníků.

Na závěr nesmí chybět kalendárium Veroniky Vitouchové. Představí nám život a práci fyzika Františka Běhounka, který se specializoval na radiologii. Jeho příběh nás, stejně jako první článek tohoto čísla, zavede do města Jáchymov, ležícím v krušnohorském údolí. Za zmínku jistě stojí, že tento hornický region byl v loňském roce zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Přejeme Vám příjemné čtení.

Podloucká, Karolina. Úvod. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/uvod-2/

Tisknout stránku