Univerzita v Liège a její institucionální repozitář

 

ORBi – Open Repository and Bibliography (http://orbi.ulg.ac.be) je velmi úspěšný institucionální repozitář založený v roce 2006, kdy se vedení Univerzity v Liège (Lutych)  rozhodlo pro ukládání veškerých disertací. O rok později (23. května) přišlo i povinné ukládání všech ostatních dokumentů publikovaných vědci Univerzity v Liège a to zpětně od roku 2002.

Dne 28. 4. 2011 jsme se zúčastnili jednání s ředitelem  Knihovny University v Liège, panem Paulem Thirionem a jeho spolupracovnicí Myriam Bastin. Ředitel Knihovny Univerzity v Liège nám spolu se svou kolegyní představili institucionální repozitář ORBi. Tento repozitář byl oficiálně spuštěn v říjnu 2008, k dubnu 2011 obsahuje již víc než 60 000 záznamů, z nichž více než 36 000 obsahují plné texty dokumentů (63 % z nich v režimu open access, což je více než se očekávalo). Paul Thirion nám na základě své prezentace podrobně vysvětlil založení a systém fungování repozitáře ORBi.

Nejprve  nás seznámil se serverem PoPuPS (http://popups.ulg.ac.be/index.htm), který hostí univerzitní časopisy (13 titulů) a pomáhá vědcům s publikováním. Jeden z časopisů (Geologica Belgica) dostal impact factor až po umístění titulu na tento server.

Poté jsme se už věnovali repozitáři ORBi. Vložení dokumentu probíhá ve 4 základních krocích – záznam, doplňující informace, plný text a validace:

1. Záznam – v záznamu je rozlišena typologie dokumentů (37 druhů) a oborů (140 kategorií). Je použita jejich vlastní databáze 40 000 časopisů.

2. Doplňující informace (nejsou povinné) – např. klíčové slovo, abstrakt.

3. Plný text – vkládá se autorská verze dokumentu. Pokud ji autor nemá k dispozici, požádá o její vytvoření na základě formuláře pomocí OCR (optical character recognition), kdy je vymazán layout článku z dokumentu.

Ne všechny dokumenty jsou v repozitáři zpřístupněny v otevřeném přístupu (open access). Pokud autor nesouhlasí s tím, aby byl dokument zpřístupněn v otevřeném přístupu, je dokument označen  „restricted access“ (s omezeným přístupem). v takovém případě může uživatel požádat autora/y o zaslání článku („request a print“).

4. Validace – validaci může provést pouze autor. Součástí validace je poskytnutí tzv. diffusion license (licence k šíření díla).  Žádost o udělení licence je zaslána všem autorům dokumentu. v případě, že ve lhůtě jednoho měsíce neodpoví, je licence považována za udělenou.

Z právního pohledu byla nejzajímavější zejména problematika zaměstnaneckého díla (s kterou ale v ORBi nepočítají, souhlasy s užitím díla uděluje autor, nikoliv jeho zaměstnavatel; je otázkou, jak je tato problematika řešena v belgickém právu), dále poskytování licencí (autoři poskytují licenci k šíření, uživatelé poskytují tzv. uživatelskou licenci (user´s license) a v neposlední řadě vypořádání se s právy vydavatelů (ORBi spoléhá na databázi SHERPA/RoMEO, odpovědnost nechává na autorovi, jehož úkolem je jednak přečíst smlouvu s vydavatelem, jednak  se podívat na SHERPA/RoMEO (pomocí dynamického linku přidaného do záznamu časopisu), případně požádat vydavatele o svolení s archivací a zpřístupněním.

Autorům je  k dispozici „hotline“, kterou je Myriam Bastin, která zajišťuje pomoc do jednoho dne včetně prázdnin a víkendů. Také bylo zmíněno, že pokud jsou záznamy vytvořeny s chybami, správci repozitáře autory kontraktují, ale záznamy neopravují, neboť se domnívají, že správa (oprava) záznamů je jejich zodpovědností v rámci pracovního poměru k Univerzitě v Lutychu.

Účelem této cesty bylo načerpání zkušeností k přípravě repozitáře AV ČR. Paul Thirion se svou kolegyní nám věnovali více než 4 hodiny svého času a odpověděli na veškeré naše otázky. Celkově považuji jednání za velmi přínosné a podnětné.

 

 

Burešová, Iva. Univerzita v Liège a její institucionální repozitář. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/univerzita-v-liege-a-jeji-institucionalni-repozitar/

Tisknout stránku