Týden vědy a techniky 2014 v Knihovně AV ČR

 

www.knav.cz/tyden-vedy

Při přípravách programu pro Týden vědy a techniky AV ČR (1.–15. 11. 2014) jsme se jednak drželi tradičního a už osvědčeného programu, jednak jsme se pokusili nabídnout i něco originálního. Dalo by se ovšem říct, že i tento postup už je tradiční a osvědčený :-)

Mezi „klasiku“ Týdne vědy u nás patří nabídka bezplatných vstupů, a to jak do volně přístupných fondů knihovny, tak do počítačové studovny. Tradičně byl také vyhlášen kvíz, který bylo možné vyplňovat jak online na webu KNAV, tak v papírové verzi přímo v knihovně. Výherce se mohl těšit na roční členství v knihovně včetně vzdáleného přístupu a tričko s motivem Knihovny snů pro rok 2014.

Velmi oblíbené a hojně navštěvované jsou už mnoho let komentované prohlídky knihovny. Pracovníci Oddělení výpůjčních služeb všechny zájemce zasvěceně provedli a seznámili jak s historií studovny i celé budovy Akademie věd, tak s tím, co knihovna svým uživatelům nabízí v současnosti. Vzhledem k místu svého působiště byly o něco méně využívány exkurze v Digitalizačním centru v Jenštejně u Prahy, ale i tam dorazili zvědaví návštěvníci.

Knihovědné oddělení se jako každý rok ujalo přípravy odborné výstavy a organizace doprovodných přednášek. Pro rok 2014 se ústředním tématem stalo vzduchoplavectví. Výstava „Umění putovat vzduchem aneb Balony“ představila literaturu s tematikou vzduchoplavby – část sbírky, kterou shromáždil před více než sto lety broumovský sběratel JUDr. Eduard Langer, se shodou okolností dostala do fondu Knihovny AV ČR. Ačkoli jde o pouhý zlomek kolekce původní, reprezentuje nejucelenější soubor s touto tematikou v České republice a snese srovnání i se světovými sbírkami. Více než polovina knih vyšla do roku 1800, z období prvních balonových pokusů (1783–1784) je 25 tisků.

Šest výstavních panelů s texty Mgr. Andrey Jelínkové a bohatým obrazovým materiálem doprovodila série tří přednášek:

  • První kroky do nebeských výšin (Pavel Sviták, člen Letecké historické společnosti)
  • Vzlety Henry Tracey Coxwella v zemích Koruny české – Brno 1850 a Praha 1851 (Michal Plavec, Národní technické muzeum)
  • Vzhůru do oblak! Od Jubilejní výstavy 1891 do začátku války 1914 (PhDr. Jan Hozák, Národní technické muzeum)

Téma vzduchoplavectví a vůbec odvěké lidské touhy vzlétnout nám připadalo tak zajímavé a rozsáhlé, že jsme se rozhodli inspirovat jím Knihovnu snů, kterou jsme tedy v roce 2014 uspořádali s podtitulem „S hlavou v oblacích“. Nápad se začleněním knihovědné výstavy do Knihovny snů se ostatně ukázal jako velmi šťastný a budeme doufat, že i v příštích letech se nám podaří najít témata, která spolu takříkajíc „ideálně ladí“.

Knihovna snů jako dárek ke svým třetím narozeninám dostala svůj vlastní web www.knihovna-snu.cz. Doufáme, že se nám ho podaří časem naplnit zajímavým obsahem, a to i z předešlých ročníků. Už teď se stránka pyšní rozsáhlou fotogalerií, vzniklou hlavně díky fotografovi Zdeňku Tichému, doplněny jsou podrobnější informace o všech přednášejících, mnohdy s prezentacemi ke stažení či dokonce přímo audio nebo videozáznamy.

Co tedy od pátečního odpoledne 31. 10. do večerních hodin soboty 1. 10. Knihovna snů nabídla? Nebylo toho málo:

Především šlo o sedm přednášek, v nichž motto „s hlavou v oblacích“ ožilo v několika zcela odlišných pojetích, a to díky našim skvělým přednášejícím:

Doplňkem přednášek byly dva živé koncerty, které díky skupinám El Gaučo a Vobezdud rozezněly jindy tichou studovnu nebývalým způsobem.

Promítnuty byly dva filmy, děti pobavilo meotarové divadelní představení a loutková dílna a všichni pak užasli při provazochodecké show, která se odehrávala přímo nad hlavami diváků. Novým a vítaným doplňkem Knihovny snů se stal dětský koutek i občerstvení ve foyer budovy, zprostředkované karlínskou Polívkárnou.

Výstava „Umění putovat vzduchem aneb Balony“ nebyla výstava jediná, kterou si mohli návštěvníci Týdne vědy a techniky v Knihovně AV ČR prohlédnout! Souběžně s ní byly v prostoru studovny představeny dvě fotografické výstavy, jichž se autorsky ujala fotografická skupina X-pozice. První z nich, nazvaná S hlavou v oblacích, je sestavena z individuálních autorských příspěvků jednotlivých členů X-pozice. Idiot v knihovně je pak společnou prací všech fotografů, která humorným způsobem seznamuje s nešvary, které se – nejen v naší knihovně – bohužel stále vyskytují.

Trvání výstav „Umění putovat vzduchem aneb Balony“ a „S hlavou v oblacích“ bylo prodlouženo až do 31. 3. 2015, takže případní zájemci je mohou stále ještě shlédnout během otevírací doby knihovny, tedy od pondělí do pátku, 9 až 19 hodin. Vstup je zdarma. „Idiot v knihovně“, který se v odpočinkové místnosti úspěšně zabydlel, se stal výstavou dlouhodobou a pravděpodobně bude k vidění až do konce roku 2015.

Týden vědy v číslech

Počty návštěvníků:
Knihovna snů – pátek 31. 10. 219
Knihovna snů – sobota 1. 11. 363
komentované prohlídky knihovny během Knihovny snů 32
exkurze / komentované prohlídky knihovny během Týdne vědy 166
exkurze v Jenštejně u Prahy 12
přednáška 5. 11. – První kroky do nebeských výšin 30
přednáška 10. 11. – Vzlety Henry Tracey Coxwella v zemích Koruny české – Brno 1850 a Praha 1851 43
přednáška 12. 11. – Vzhůru do oblak! Od Jubilejní výstavy 1891 do začátku války 1914 21
zdarma vstup do knihovny během Týdne vědy a techniky 191

Týden vědy a techniky 2015

Celý Týden vědy a techniky Akademie věd nabídl svým návštěvníkům v roce 2014 přes 500 akcí po celé ČR. Je tedy zřejmé, že s organizací tak rozsáhlého festivalu na další rok se musí začít vždy hned po skončení ročníku aktuálního.

Týden vědy v Knihovně AV ČR samozřejmě takových rozměrů nedosahuje (a nedosáhne), ale přesto i my už dnes víme, že bude tematicky inspirován letošním významným výročím – v roce 2015 uplyne 600 let od upálení Mistra Jana Husa. Budeme se snažit, aby se nám podařilo i toto téma „zpracovat“ alespoň částečně tak úspěšně, jako se to podařilo letos.

Nashledanou v ohnivém listopadu… :-)

 

 

 

Krahulcová, Marina. Týden vědy a techniky 2014 v Knihovně AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2021-06-18]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/tyden-vedy-techniky-2014-knihovne-av-cr/

Tisknout stránku