Týden vědy a techniky 2012 v Knihovně AV ČR

 

Ve dnech 1.–15. 11. 2012 proběhl už 12. ročník celorepublikového festivalu Týden vědy a techniky Akademie věd ČR. Rozšířená doba trvání festivalu (v roce 2012 trval Týden vědy poprvé celých čtrnáct dní) nás inspirovala k tomu, abychom i program připravený pro Týden vědy rozšířili.

Primárním cílem festivalu Týden vědy a techniky je otevření se veřejnosti jak jednotlivých pracovišť, tak i Akademie věd jako celku všem zájemcům bez ohledu na věk, vzdělání, sociální zařazení nebo místo bydliště. Vedle popularizace vědy jako takové je záměrem festivalu také zviditelnění vědecké práce v Akademii a její mediální přiblížení všem napříč společností. Upoutání pozornosti zejména středoškolských studentů a získání těch nadaných pro vědeckou práci je také jedním z dalších cílů – rok od roku úspěšnějšího a rozsáhlejšího – Týdne vědy a techniky.

V souladu se záměrem pořadatelů Týdne vědy bylo v Knihovně Akademie věd ČR rozhodnuto uspořádat vlastní program tak, aby měl co nabídnout nejširšímu okruhu návštěvníků, tedy:

 • účastníkům jiných akcí Týdne vědy a techniky v budově Akademie věd ČR,
 • stávajícím i potenciálním uživatelům služeb KNAV,
 • středoškolským studentům i jejich pedagogům,
 • odborníkům v oblasti knihovědy i zájemcům o tento obor
 • a v neposlední řadě široké odborné i laické veřejnosti.

Vedle programu, který je v rámci Týdne vědy v KNAV už tradiční, jsme se letos pokusili o několik novinek. K naší radosti vše proběhlo bez výraznějších komplikací, s výrazně kladnou odezvou návštěvníků i spolupracovníků a (nejen proto) hodnotíme účast Knihovny AV ČR v Týdnu vědy a techniky 2012 jako úspěšnou.

Čím tedy KNAV do programu Týdne vědy přispěla?

Knihovna snů
aneb Od soumraku do úsvitu v Knihovně AV ČR

www.knav.cz/knihovna-snu

Úplnou novinkou v programu KNAV pro Týden vědy se stala hned její první, v podstatě zahajovací, akce – poprvé ve své historii zůstala Knihovna AV ČR otevřená celou noc, a to nejen pro své uživatele, ale i pro veřejnost. „Knihovna snů“ jednorázově prodloužila otevírací dobu na rekordních 34 hodin od čtvrtka 1. listopadu, 9 hod., do pátku 2. listopadu, 19 hod. Stejně jako během celého Týdne vědy a techniky byl i po tuto dobu vstup do knihovny pro všechny návštěvníky zdarma bez jakékoliv nutnosti předchozí registrace.

Po celou dobu byly poskytovány běžné knihovní služby, od 18 hodin byl pro návštěvníky navíc připraven téměř šestihodinový program.

Zahájen byl autorským čtením a autogramiádou spisovatele Ivana Krause. Přímo v knihovně byli přítomni zástupci nakladatelství Academia, u kterých bylo možné si některou z mnoha vydaných knih I. Krause zakoupit a přímo na místě si ji nechat autorem podepsat.

Od 20 hod. následovala přednáška prof. Heleny Illnerové o „Osvíceném spánku, donu Quijotovi a skřiváncích a sovách“. Pro zaplněnou dvoranu přednášela prof. Illnerová o významu spánku, jeho fázích, časovém systému a zákonitostech, které ovlivňují nejen kvalitu spánku, ale i následného výkonu a nálady.

Ještě po skončení přednášky, která se z plánovaných 40 minut protáhla na hodinu a půl, v prostorách studovny prof. Illnerová diskutovala se zájemci a zodpovídala dotazy vztahující se k tématu přednášky.

Zhruba ve 22 hod. návštěvníky na zcela odpočinkovou vlnu naladilo živé vystoupení skupiny Jazz Corporation – alt a tenor saxofon, kytara, klavír, baskytara a bicí rozezvučely dvoranu KNAV a vzhledem k pokročilé hodině se pro mnohé staly příjemným rozloučením s Knihovnou snů.

Program byl ale zakončen až téměř komorním promítáním filmu Příběh nemocné duše (který Knihovně AV ČR k projekci zapůjčil Academia Film Olomouc) v oválné studovně.

I když většina návštěvníků ještě před půlnocí Knihovnu AV ČR opustila, zůstala knihovna otevřena po celou noc. Poslední noční návštěvník tak počítačovou studovnu opouštěl v půl šesté ráno.

Během celého večerního programu byla hostům knihovny k dispozici naučná stezka provázející je na osmi informačních deskách historií knihovny i budovy Akademie věd ČR na Národní třídě. Celou nocí návštěvníky provázeli a odborný výklad k naučné stezce podávali pracovníci Oddělení výpůjčních služeb v historických kostýmech navozujících atmosféru doby vlády císaře Rudolfa II., od jehož smrti v roce 2012 uplynulo již 400 let a který se stal hlavním tématem výstavy „Knihy v době panování Rudolfa II.“ a doprovodných knihovědných přednášek.

Cílem Knihovny snů bylo to, aby Knihovnu Akademie věd ČR mohlo navštívit co nejvíc lidí, a to nejen potenciálních uživatelů – rádi bychom totiž změnili všeobecně rozšířený názor, že KNAV je zřízena pouze pro vědecké pracovníky Akademie věd, a naopak nechali do všeobecné povědomosti vžít fakt, že využívat našich služeb může každý, kdo splní pro české knihovny běžné podmínky – https://www.lib.cas.cz/sluzby/vypujcky/registrace/ – a že v centru Prahy se ukrývá skvostně vyzdobený historický interiér, který je možné za symbolický poplatek (jednodenní vstup 10 Kč) navštívit.

Knihovna snů byla z obrovského množství všech akcí Týdne vědy a techniky (TVT) vybrána mezi dvanáct, jenž byly oceněny pořadateli TVT jako nejúspěšnější neboli nejpřínosnější pro popularizaci české vědy. Pro „Knihovnu snů 2013“ je tedy laťka nasazena opravdu vysoko.

Soutěž

Během celého Týdne vědy a techniky mohli zájemci soutěžit v kvízu o roční čtenářský průkaz (včetně vzdáleného přístupu). Kvíz, který prověřil znalosti soutěžících o knihovním řádu KNAV, bylo možné vyplnit buď online na www stránkách KNAV nebo fyzicky přímo ve studovně. Vylosováno bylo 12 výherců.

KNAV poskytla také ceny pro soutěžící na stránkách www.tydenvedy.cz – v kvízu „Znáte dobu Rudolfa II.?“ mohli vyhrát kromě ročního členství v knihovně také jedno z úspěšných oranžových triček „Let´s open the science“ (navržených a vyrobených pro Open Access Week 2012) a mnoho dalších atraktivních cen, které dodali organizátoři Týdne vědy ze Střediska společných činností AV ČR. Roční členství v knihovně a tričko vyhráli 4 soutěžící.

Zdarma vstup do knihovny

Už tradiční – a poměrně oblíbenou – nabídkou Knihovny AV ČR během Týdne vědy a techniky byl bezplatný vstup do knihovny, a to buď do studovny (s možností využití prezenčního fondu) nebo do počítačové studovny (120 min.)

Exkurze

Stejně tradiční a oblíbenou nabídkou jako vstup zdarma byly i v roce 2012 exkurze doprovázené odborným výkladem pracovníků knihovny: jednak přímo v historické studovně KNAV na Národní (prováděla J. Matoušová), jednak v Digitalizačním centru KNAV v Jenštejně u Prahy (prováděl M. Pšenička), kde se tématem pro Týden vědy a techniky stali „skenující roboti“, resp. robotický skener Treventus SR301, který je schopen bez lidské pomoci naskenovat až 2.500 stránek za hodinu.

Přednášky

Oproti minulým rokům jsme se rozhodli rozšířit nabídku přednášek – do budoucna bychom rádi našim uživatelům nabízeli pravidelně přednášky, na kterých by se mohli podrobněji seznámit s nabídkou a praktickým využitím elektronických informačních zdrojů, které mají v Knihovně AV ČR k dispozici. Zkušebně jsme tedy nabídli přednášky:

 • „Informační zdroje pro studenty středních a vysokých škol“ (I. Burešová, 1. 11.) – účastníci přednášky se dozvěděli, kde v rozsáhlé nabídce KNAV informace hledat, jak je nalézt a jak nalezené informace citovat.
 • „E-čtení v Knihovně Akademie věd“ (T. Jandera, K. Kalinová, 7. 11.) – přednáška uvedla přítomné do světa elektronických knih významných zahraničních nakladatelů studijní a vědecké literatury. Součástí přednášky byly i praktické ukázky s možností vyzkoušet si vše na vlastní nebo knihovnou zapůjčené čtečce.

Třetí přednáškou, která připomněla desetileté výročí od povodní v roce 2002, byla „Jak se zachraňují knihy po povodních“ (M. Nezbedová, 2. 11.) – popsala celý proces od prvotní záchrany knih jejich zmražením, přes následné čištění, dezinfekci a jejich převedení do digitální podoby.

Výstava a cyklus doprovodných knihovědných přednášek

Hlavní a nejprestižnější část programu KNAV, kterou pro Týden vědy každoročně připravuje Knihovědné oddělení KNAV, začala v pondělí 5. 11. 2012 zahájením výstavy „Knihy v době panování Rudolfa II.“ a ještě tentýž den odstartovaly také doprovodné knihovědné přednášky, kterých bylo v roce 2012 rekordních sedm v průběhu celého festivalu:

 • Vývoj rudolfínského knihtisku na pozadí české knižní kultury první poloviny 16. století
  (doc. PhDr. Petr Voit, CSc., 5. 11.)
 • Rudolf II. – jediný oblíbený Habsburk?
  (prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., 6. 11.)
 • Pavel z Jizbice – básník a rváč rudolfínské doby
  (Mgr. Marta Vaculínová, Ph.D., 8. 11.)
 • Španělský svět knih a rudolfínská Praha
  (PhDr. Jaroslava Kašparová, 12. 11.)
 • Pôsobenie slovenských humanistov v Čechách v predbielohorskom období
  (PhDr. Eva Frimmová, CSc., 13. 11.)
 • Vybrané astronomické tisky rudolfínské doby
  (PhDr. Alena Hadravová, CSc., 14. 11.)
 • Nástup kalvínské opozice v době vlády Rudolfa II.
  (PhDr. Antonín Kostlán, CSc., 15. 11.)

Přednáška prof. Pánka a zcela zaplněná Oválná studovna

Výstava umístěná na celkem devíti výstavních panelech ve vstupním prostoru studovny KNAV je otevřena až do 31. ledna 2013 (vždy od pondělí do pátku, 9-19 hod., vstup volný). Prezentace některých přednášek budou dostupné na webu www.knav.cz/tyden-vedy, jiné budou publikovány jako samostatné příspěvky v časopise Knihy a dějiny.

Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR v číslech

Počet
návštěvníků/
zúčastněných
Zdarma jednodenní vstup do studovny s možností využití prezenčního fondu 164
Zdarma jednodenní vstup (120 min.) do počítačové studovny 32
Soutěž o získání ročního čtenářského průkazu včetně vzdáleného přístupu 36
Knihovna snů aneb Od soumraku do úsvitu v Knihovně AV ČR:
Celkový počet návštěvníků od 18 do 23 hod. 204
Autorské čtení a autogramiáda spisovatele Ivana Krause 60
Přednáška „Osvícený“ spánek, don Quijote a skřivánci a sovy (prof. H. Illnerová) 90
Vystoupení skupiny Jazz Corporation (žáci Základní umělecké školy Jana Hanuše) 30
Promítání filmu Příběh nemocné duše 18
Exkurze:
Exkurze s výkladem ve studovně Knihovny AV ČR 110
Exkurze v Digitalizačním centru KNAV – Když skenují roboti 28
Přednášky:
Informační zdroje pro studenty středních a vysokých škol 25
Jak se zachraňují knihy po povodních 25
E-čtení v Knihovně Akademie věd 21
Výstava:
Výstava „Knihy v době panování Rudolfa II.“ – vernisáž 40
Výstava „Knihy v době panování Rudolfa II.“ – návštěvnost výstavy do 1. 12. 2012 220
Knihovědné přednášky:
Vývoj rudolfínského knihtisku na pozadí české knižní kultury první poloviny 16. století 43
Rudolf II. – jediný oblíbený Habsburk? 52
Pavel z Jizbice – básník a rváč rudolfínské doby 26
Španělský svět knih a rudolfínská Praha 28
Pôsobenie slovenských humanistov v Čechách v predbielohorskom období 17
Vybrané astronomické tisky rudolfínské doby 22
Nástup kalvínské opozice v době vlády Rudolfa II. 31
Návštěvnost stránek www.knav.cz/tyden-vedy
(v období 1. 9.–15. 11. 2012)
880

Týden vědy a techniky v Knihovně AV ČR 2013

Vzhledem k tomu, že považujeme TVT v KNAV v roce 2012 se úspěšný a protože byl všeobecně dobře hodnocen, rádi se pustíme do příprav na nadcházející třináctý ročník tohoto festivalu. Tušíme, že po knihovědné stránce nás bude čekat starý Egypt a jeho tisky, což je téma, které zcela určitě zaujme i „neknihovědné“ návštěvníky knihovny.

Témata pro příští Knihovnu snů, přednášky, soutěže i speciální nabídku pro TVT jsou zatím stále otevřená – stejně jako my jsme otevření Vašim nápadům, tipům i doporučením, pokud byste pro nás nějaké měli.

www.knav.cz/tyden-vedy

 

 

Krahulcová, Marina. Týden vědy a techniky 2012 v Knihovně AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/tyden-vedy-a-techniky-2012-v-knihovne-av-cr/

Tisknout stránku