Svět knihy Praha 2013

 

Jednou z událostí, která svým významem přesahuje pražský region i hranice naší republiky, je 19. Mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2013. Průmyslový palác – Výstaviště v Holešovicích i letos v květnu již tradičně zastřešil přehlídku našich a zahraničních nakladatelství a stal se místem setkávání čtenářů s osobnostmi literárního života. Statistická čísla vypovídají o tom, že nabídka veletrhu byla bohatá – v rámci 494 pořadů se představilo 701 účinkujících, mezi jinými Ludvík Vaculík, Karel Hvížďala, Pavel Kohout, Jiří Žáček, Pavel Šrut, Markéta Hejkalová, Halina Pawlowská, Tereza Boučková, ze zahraničí pak Paul Wilson, Mariusz Szczygiel, Péter Esterházy, Robert Fulghum, Liao I-Wu, Anton Hykisch,; patřičný prostor byl dán rovněž tematice svátků poezie. Není zanedbatelné, že nemálo aktivit bylo – ostatně jako vždy – zaměřeno na děti a mládež.

Je třeba se zmínit také o čestném hostu veletrhu, kterým byla Slovenská republika. Slovenští partneři této příležitosti bezezbytku využili k všestranné prezentaci slovenské literatury pro českou veřejnost. Ministr kultury SR Marek Maďarič na zahájení vyzdvihl tři stěžejní výročí, která figurovala při přípravě slovenské účasti – 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy, 20. výročí vzniku České a Slovenské republiky a v neposlední řadě 100. výročí narození Dominika Tatarky. Potleskem byla odměněna pádná slova předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnky: „Slovensko může přinést důležitou věc, že daň z přidané hodnoty nemusí jenom růst, ale může také klesat.“

Hned v den slavnostního zahájení se k vystaveným knihám přidružilo téma jejich „konkurentky“, knihy elektronické. v rámci veletrhu se totiž konal odborný workshop, připravený Akademií věd ČR jako doprovodná akce pod názvem „Elektronické knihy ve vědeckém prostředí“; mezi přednášejícími vystoupil rovněž ředitel Knihovny AV ČR Martin Lhoták. Následně se pak otevřel prostor pro novum – „Bloger spisovatelem, spisovatel blogerem“. Výraz „konkurence“ je zvolen pro médium e-knihy úmyslně, vždyť v souvislosti s jeho rozvojem se setkáváme nezřídka se spekulací, že v budoucnu nutně vytlačí knihu klasickou. Takové názory nejsou nijak nové. Připomeňme si dobu, kdy se zároveň s rychlým šířením televizního vysílání objevil názor předpovídající zánik filmu. Toto neblahé proroctví se nenaplnilo, protože film představuje specifický fenomén. Také tištěná kniha představuje zcela svébytný kulturně-umělecký artefakt, který kromě sdělení přináší i výtvarné a polygrafické hodnoty a spolu s nimi i nezaměnitelnou vůni, již čtenář vnímá, resp. chce vnímat. Bylo by samozřejmě stejně nesmyslné brojit v elektronickém věku proti e-knize, která přináší nebývalé možnosti nejen v popularizaci vědy a výzkumu. To ale zcela jistě nevylučuje možnost i nutnost mírumilovné koexistence obou soupeřek. Věřme, že klasická kniha nebude zavržena a že nadále bude součástí našeho kulturního života. Svět knihy, který příští rok oslaví již 20. výročí svého vzniku a který si opětovně získal zasloužený zájem široké veřejnosti, je toho dokladem.

 

 

Břicháčková, Eva. Svět knihy Praha 2013. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-01]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/svet-knihy-praha-2013/

Tisknout stránku