21st International Conference on Science and Technology Indicators – STI 2016

 

V polovině září se ve španělské Valencii konala každoroční konference STI, které jsem se zúčastnil již potřetí, přičemž letos poprvé jako aktivní přednášející. Konference měla rekordní počet více než 350 zúčastněných. Výjimečný byl i počet paralelních sekcí, kdy bylo možné v těchto blocích vybrat si až ze sedmi souběžných přednášek na rozličná témata. Některé z těchto paralelních bloků byly také navázány do takzvaných special tracks.

V úvodní přednášce prof. Sakiko Fukuda-Parr pohovořila o problematice indikátorů z oblasti mezinárodního rozvoje v rámci takzvaných Milennium Development Goals a poukázala na obdobné problémy aplikace kvantitativních indikátorů.

V rámci bloku Data infrastructure and data quality jsem představil výsledky malé studie, ve které jsme společně s kolegy Jakubem Szarzecem (Národní technická knihovna) a Gunnarem Sivertsenem (NIFU, Oslo) porovnávali vzorek dat z databází Web of Science a Scopus. Naše závěry jsou takové, že data se zdají být relativně konzistentní kromě údaje o počtu referencí. Tímto tématem se chceme dále zabývat a představit naše výsledky v souhrnném článku.

V rámci stejného bloku mě také zaujala přednáška zabývající se chybějícími citacemi v databázi Web of Science od německého přednášejícího Paula Donnera. Vzhledem k příbuzným tématům našich prací jsme během jedné z mnoha přestávek na kávu probrali různá úskalí práce s daty z Web of Science a inspirovali se k další práci.

V přednášce Gunnara Sivertsena byly představeny dvě novinky zavedené u indikátorů v rámci takzvaného Norského modelu hodnocení. První změna se týká výpočtu publikačních bodů, tedy frakčního počtu na úrovni instituce, kde při původním výpočtu byly v rámci národního srovnání zvýhodněny humanitní a sociální vědy. Nový výpočet započítává pouze odmocninu z frakcionalizovaného počtu publikací na úrovni instituce, kdy dochází k rovnoměrnému rozdělení napříč všemi vědními obory. Druhou změnou je použití citačního indikátoru (oborově normalizovaný citační vliv) k vynásobení bodové hodnoty instituce na základě tří kritérií: podílů publikací v citačních databázích, počtu takových publikací (nastavena minimální hodnota) a počtu publikací v oborech, které jsou z citační analýzy vyloučeny kvůli nízké validitě. Tato tři kritéria mohou být každoročně dynamicky upravena na základě dat.

V neposlední řadě bych rád ještě zmínil ryze praktickou přednášku Ludo Waltmana, ve které definoval kontextovou scientometrickou analýzu, která se zakládá na třech bodech: kontextu, jednoduchosti a rozmanitosti.

Celkově bych akci shrnul jako velice vydařenou, ať už z pohledu organizace, počtu návštěvníků a především programu konference, kdy mě zaujala většina navštívených přednášek. Všechny konferenční příspěvky je možné nalézt na této adrese: ocs.editorial.upv.es/index.php/STI2016/STI2016/paper/viewFile/4543/2327

 

 

 

Mika, Pavel. 21st International Conference on Science and Technology Indicators – STI 2016. Informace [online]. , č. [cit. 2021-01-21]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/sti-2016/

Tisknout stránku