Slovenská knihovnická periodika online

 

Záměrem redakce bylo poskytnout čtenářům INFORMACÍ “pendant“ neboli protějšek k předchozímu příspěvku Terezy Melichové „Česká knihovnická periodika online“ (INFORMACE, 2012, č. 3), který měl značný ohlas.

Když jsem tento příspěvek připravovala, bylo pro mne milým překvapením, že slovenské knihovnictví má své časopisy (a také všechny zásadní informace) daleko lépe zmapovány nežli je tomu v Česku.

Ve svém příspěvku proto nebudu podrobně vypisovat, které knihovnické časopisy na Slovensku vycházejí tiskem či online, ale odkážu čtenáře na web, kde najdou vše.

Je to InfoLIBhttp://www.infolib.sk/ – portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax , který provozuje Spolok slovenských knihovníkov za spolupráce dalších institucí. Nebude na škodu sdělit, kdy a jak portál vznikl. Proto cituji:

„Národný knižničný webový portál Infolib sa spustil v roku 2003 za pomoci finančnej podpory od Nadácie otvorenej spoločnosti. Tento projekt združuje Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Spolok slovenských knihovníkov a Katedru knižničnej a informačnej vedy na Univerzite Komenského v Bratislave.

Jeho cieľom je vytvoriť komplexný internetový zdroj informácií, dokumentov a odkazov na knižnice či knihovníkov, ako aj bezpečnú, spoľahlivú a kooperatívnu komunikačnú infraštruktúru, ktorá umožní výmenu skúseností v oblasti knižničných a informačných vied“.

Pokud jde o slovenské časopisy, podrobné informace najde zájemce na tomto portálu na http://www.infolib.sk/sk/precitajte-si/knihovnicke-casopisy/casopisy-slovenskych-kniznic.html

Dva hlavní tištěné i elektronicky vydávané slovenské časopisy, které se vzájemně doplňují a jistě stojí za to je sledovat, jsou:

KNIŽNICA – http://www.snk.sk/?casopis-kniznica

Revue pre knihovníctvo a bibliografiu, knižnú kulturu, informačné systémy a technológie, ochranu dokumentov, archív a muzeum knihy, knižnej grafiky a literárních pamiatok.

Časopis vychází jako měsíčník. Vydavatelem je Slovenská národná knižnica v Martině; v roce 2013 jde o 14. ročník.

ITlib – http://www.cvtisr.sk/buxus/itlib/index.htm

ITlib. Informačné technológie a knižnice, je vědecký a odborný časopis zaměřený na problematiku efektivního využívání moderních informačních technologií při získávání, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování informací a dokumentů.

Časopis vychází 4 x ročně, jednotlivá čísla mají určené tematické zaměření. Vydavatelem je Centrum vedeckotechnických informácií SR; v roce 2013 jde o 17. ročník.

 

 

Burgetová, Jarmila. Slovenská knihovnická periodika online. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-31]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/slovenska-knihovnicka-periodika-online/

Tisknout stránku