Setkání uživatelů EDS 2017

 

Dne 4. září 2017 se konalo v Karolinu setkání uživatelů systému EBSCO Discovery Service (EDS). Účelem setkaní uživatelů systému EDS je sdílení zkušeností z provozu EDS v jednotlivých institucích a informování o novinkách a vývoji EDS ze strany producenta, firmy EBSCO.

Vlastimil Krejčíř z ÚVT MU se ve své prezentaci věnoval linkserveru EBSCO Full Text Finder. Prezentace byla zaměřena z pohledu administrátora linkserveru, takže základem byl popis wokflow a nástrojů potřebných pro nastavení (aktivaci) elektronických dokumentů instituce (na úrovni titulů). Martin Ledínský z Ústřední knihovny UK ve svém příspěvku představil využití nástroje Google Analytics pro generování statistických výstupů z EDS. Využití Google Analytics (GA) pro zpracování statistických výstupů z EDS existuje jako alternativa k nativním statistickým reportům dostupným pro EDS v EBSCOadmin. Podmínkou fungování je registrace účtu v Googlu a účtu pro měření v GA.Vygenerovaný měřicí kód GA se následně nastaví v EBSCOadmin na EDS profilu. Druhou možností je využití placené EBSCO aplikace pro GA.

Iva Zadražilová z Moravské zemské knihovny informovala účastníky o aktuální novince, kdy byl od 1. září spuštěn centrální index EDS v Centrálním portálu knihoven (CPK), viz www.knihovny.cz. V prezentaci zmínila zkušenosti z implementace EDS v CPK, kdy jsou určité problémy např. s aktivací nebo deaktivací jednotlivých kolekcí v EDS pro různé zapojené instituce v CPK. Jan Luprich z firmy EBSCO ve svém příspěvku popsal aktuální stav indexace českých publikací v EDS. V současnosti je licencováno v EBSCO databázích cca 300 českých časopisů. Pro EDS jsou zaindexovány i včetně fulltextu. V EDS jsou indexovány také e-knihy z produkce českých nakladatelů, např. Karolinum, MU, UPOL apod.

Roman Piontek z firmy EBSCO představil ve své prezentaci možný další vývoj discovery systémů. Informoval o platformě FOLIO, která podporuje spolupráci na vývoji Open Source knihovnických aplikací. Daniel Parac z firmy EBSCO prezentoval novinky v EDS zavedené v roce 2017. Jednalo se o úpravu vyhledávacích algoritmů, vylepšení exportu záznamů ve formátu CSV a integraci EDS s Google Drive. Zmínil se i o plánovaných novinkách, jakými jsou kupříkladu prolinky ze záznamů v EDS (přes název databáze) přímo do nativních databází.

 

 

 

Meixner, Jaroslav. Setkání uživatelů EDS 2017. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-31]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/setkani-uzivatelu-eds-2017/

Tisknout stránku