Setkání uživatelů EBSCO Discovery Service 2019

 

Dne 16. ledna 2019 se konalo v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci již třetí setkání uživatelů systému EBSCO Discovery Service (EDS). Obdobně jako při předchozích setkáních uživatelů systému EDS bylo hlavním účelem sdílení zkušeností z provozu v jednotlivých institucích a informování o novinkách a vývoji ze strany producenta.

Dalibor Parač představil ve své prezentaci integraci EDS s dalšími knihovními systémy. Na straně vstupu jde primárně o indexaci knihovních katalogů a lokálních repozitářů, případně oborových tezaurů. Na straně výstupu jde primárně o využití EDS API profilu v externích systémech jako VuFind, Blacklight nebo Koha. Roman Piontek se ve svém příspěvku zaměřil na novou službu HoldingsIQ. Ta umožňuje externím aplikacím správu holdingů knihovny na základě metadat z EBSCO KnowledgeBase.

Vlastimil Krejčíř z ÚVT MU se ve svém příspěvku věnoval linkserveru EBSCO Full Text Finder. Prezentaci zaměřil hlavně na manuální a automatickou aktivaci titulů v linkserveru a potřebné parametry polí pro upload souboru titulů do linkserveru. Martin Kolman informoval účastníky setkání o spuštění beta verze nového portálu EBSCO Support, která umožní kromě online zadávání i sledování aktuálního stavu řešení zadaných administrátorských požadavků. Rovněž nabídl možnost webinářů pro knihovníky nebo školení pro koncové uživatele.

V závěrečné diskuzi bylo zmíněno několik problémů a podnětů k řešení. Zejména se jedná o problém s uživatelským přihlašováním do EDS u institucí s vícenásobnými identitami. Dalším problémem je pokrytí některých medicínských zdrojů v centrálním indexu EDS. Na začátku ledna 2019 byla do centrálního indexu EDS přidána databáze CEEOL (Central and Eastern European Online Library), avšak její pokrytí v indexu není zcela úplné. V očekávání je také převod nativní verze EDS na HTTPS protokol.

 

 

 

Meixner, Jaroslav. Setkání uživatelů EBSCO Discovery Service 2019. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-02]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/setkani-uzivatelu-ebsco-discovery-service-2019/

Tisknout stránku