Seminář Web of Science Core Collection 2018

 

Dne 3. října 2018 se v budově AV ČR na Národní 3 opět konal seminář Web of Science (WoS) pod taktovkou Enikő Tóth a Josefa Jílka z Clarivate Analytics. Tato nezávislá společnost vznikla poté, co původní vlastník Thomson Reuters na podzim roku 2016 prodal svoji součást Intellectual Property and Science Business (včetně WoS) firmám Onex Corporation a Baring Private Equity Asia. Enikő Tóth v úvodu představila vizi společnosti, která se i nadále soustřeďuje na vědecký a akademický výzkum, patentovou analýzu a regulační standardy, problematiku ochranných známek a další oblasti. Zmínila bohatou historii od společnosti ISI až po současnou podobu Clarivate Analytics. Spolu s kolegou Josefem Jílkem věnovali první část prezentace obecnému přehledu, včetně statistických údajů, počtu záznamů, rejstříků a schvalovacímu řízení pro zařazení do WoS pro časopisy a sborníky.

Největší citační databáze Web of Science Core Collection obsahuje podle posledních údajů 20 716 časopisů od roku 1900, 197 792 konferenčních sborníků od roku 1990 a 96 236 knih od roku 2005. Od roku 2016 je v Core Collection dostupný Emerging Sources Citation Index (ESCI), kterému se plně věnoval kolega Jakub Skoček ve svém příspěvku. Do ESCI jsou zahrnuty časopisy, které – přestože zatím nesplňují pravidla pro indexaci do WoS (schvalovací proces je nejen časově velmi náročný, ale i přísný) – mají určitý potenciál. Publikovaný obsah jednotlivých periodik se jednou za dva roky hodnotí, časopis buď zůstane v ESCI, nebo je přesunut do jednoho z rejstříků (AHCI, SCIE nebo SSCI), či je úplně vyřazen. Seznam všech indexovaných časopisů v rejstřících WoS včetně ESCI lze prohledávat v tzv. Master Journal List.

Ve svém příspěvku se zaměřuji na novinky a změny nástrojů a služeb dostupných ve Web of Science Core Collection.

Plné texty a WoS

Významným posunem v čistě bibliografické databázi je možnost dostat se přes WoS k plným textům článků. V dubnu 2018 byl do WoS integrován původně start-upový projekt Kopernio. Jejich hlavním produktem je rozšíření (plug-in) do prohlížeče (Google Chrome, Mozilla), které (po instalaci a registraci zdarma) umožňuje získat přístup k plným textům, pokud jsou k dispozici. Služba je integrována s Google Scholar, PubMed a dalšími databázemi. Uživatel se do Kopernia zaregistruje a rovnou prováže svůj účet se svojí domovskou institucí, Kopernio pak samo podle IP adresy této instituce rozpozná, k jakým zdrojům má daný uživatel legální přístup. Jakmile se v levé dolní části prohlížeče objeví zelená ikona, je možné plný text stáhnout v PDF na vlastní disk nebo uložit do „lockeru”, úložiště s kapacitou až 100 MB (tj. cca 40 až 50 souborů PDF). Uživatel tak nemusí prohlížet řadu databází a jednotlivě se do nich přihlašovat nebo platit za jednorázové přístupy a má možnost získat plné texty přímo ze stránek WoS.

Obr. 1 – Kopernio – odkaz na zobrazení PDF

Kopernio funguje i mimo WoS, kliknutím na zelenou ikonu v prohlížeči a zadáním klíčových slov proběhne vyhledávání plných textů v databázi Google Scholar.

Obr. 2 – Kopernio – vyhledávání dle klíčových slov

S plnými texty souvisí doplnění WoS o odkazy k open-accessovému obsahu. Přibližně ve stejnou dobu, kdy proběhla akvizice služby Kopernio, byla do WoS integrována služba Unpaywall neziskové organizace Impactstory. Z WoS se tak lze dostat přímo k plným textům časopisů publikovaných v open access režimu. Jedná se o jiný princip než u služby Kopernio, v tomto případě není potřeba stahovat do prohlížeče rozšíření, služba funguje přímo a bez registrace. K plnému textu se uživatel dostane rovnou odkazem u záznamu článku, jeho znění se může mírně lišit podle typu zpřístupnění, např.: „Free Full Text from Publisher”, „Free Published Article from Repository” a podobně.

Obr. 3 – Odkazy na Open Access ve výsledcích vyhledávání

Open-accessové články lze podle typu zpřístupnění vyfiltrovat v levém menu.

Obr 4. – Open-accessový filtr v levém menu

Nové osobní profily pro recenzenty

Nová služba Publons, obdoba ResearcherID, byla prezentována heslem – „Recenze je základ výzkumu!”. Odborným recenzentům nabízí vlastní profil zdarma (pro registraci lze použít existující účet Google, ORCID nebo Linked-In). V jednotlivých profilech recenzentů jsou informace o publikovaných recenzích, není zde ovšem přístup k textu recenze ani recenzované publikaci. Časopisecké redakce zde mohou nalézt své budoucí editory, grantové agentury si mohou vytipovat budoucí spolupráci s odborníkem na dané téma pomocí algoritmu Reviewer Connect. Databáze Publons je integrovaná s řadou systémů zabývající se vydáváním časopisů, aktivita recenzentů tak může být v profilech automaticky zaznamenána a zveřejněna.

Obr. 5 – Profil recenzenta v Publons

V roce 2018 bylo ve spolupráci s akademickými odborníky a redaktory vytvořeno online školení Publons Academy, určené začínajícím recenzentům a vědeckým pracovníkům. Stávající osobní profil ResearcherID je možné provázat s profilem v Publons, do budoucna se plánuje hromadná migrace dat z ResearcherID do Publons. V souvislosti s profily autorů byla zmíněna podstatná změna, která měla nastat v administrátorském rozhraní pro správu profilů – doposud existovala možnost např. pro pracovníky knihovny, spravovat profily „svých” odborníků centrálně, do budoucna by se měla zodpovědnost za profily přesunout zpět na jednotlivé vědce a admin tool by měl být zrušen. Tato informace na semináři vzbudila značný rozruch. Nyní, v polovině listopadu 2018, vypadá situace následovně: v současné době Clarivate Analytics řeší jak službu adekvátně nahradit. Jejich rozhodnutí tuto zásadní změnu odložit na konec roku nebo na neurčito (původně bylo vypnutí plánováno na začátek listopadu) pomohla i zpětná vazba získaná z dotazníků rozeslaných pracovištím AV ČR.

Typy vyhledávání

V možnostech vyhledávání v Core Collection přibyla funkce Structure Search, kde lze po přihlášení do WoS vyhledávat chemické vzorce pomocí kreslicího nástroje. Ke konkrétnějším výsledkům může dopomoci i Cited References Search, vyhledávání zaměřené na konkrétní citovanou literaturu. Byla také zmíněna plánovaná změna nynějšího vyhledávání dle autora Author Search na Researcher Search, kde se bude moci zadat křestní jméno autora v plném znění, a nikoli v podobě iniciály, jako je tomu nyní.

Novinky ve výsledcích vyhledávání

Podoba rozhraní s výsledky vyhledávání se také změnila. Po vyhledání je nyní možné nad výsledky provést nejen citační analýzu (Citation Report), ale výsledky analyzovat i jinak, než pouze s ohledem na citace. Pomocí nástroje Analyze Results lze získat přehledné informace o tom, kdo jsou konkrétní autoři příspěvků a z jakých organizací pocházejí, jakými tématy se zabývali, kdo daný výzkum financoval, ve kterých regionech, v jakých jazycích a podobně. Data si lze zobrazit v podobě grafu nebo barevné dlaždicové vizualizace a následně vyexportovat jako obrázek ve formátu PNG, případně vybrat konkrétní údaje (např. pouze dva regiony) a vyexportovat do textového souboru ve formátu TXT. Je zde uveden daný počet záznamů i procentuální zastoupení dle konkrétního kritéria. Z množiny v tomto případě regionů lze vybrat jen některé a nechat si pomocí tlačítka View selected zobrazit pouze příspěvky z daných oblastí (provede se tak nové vyhledání).

Obr. 6 – Analýza nad výsledky vyhledávání

Proběhla drobná změna v možnostech zpřesňování vyhledávání. V levém menu již nějakou dobu existuje možnost vyfiltrovat vysoce citované články: Highly Cited in Field (1 % nejlepších článků z daného oboru za posledních 10 let) a nejcitovanější články za poslední dva měsíce: Hot Papers in Field (0,1 % článků v dané disciplíně, které byly vydané v posledních dvou letech), již zmíněný Open Access obsah a nově i Associated Data.

Obr. 7 – Filtr v levém menu – ikony

Pomocí posledního zmíněného filtru si lze zobrazit záznamy, ke kterým existují přiložená výzkumná primární data z rejstříku Data Citation Index.

Obr. 8 – Odkaz na Associated Data v záznamu konkétního článku

Práce se záznamy

 

V konkrétním záznamu existuje možnost prokliknout se na různé seznamy souvisejících záznamů. Times Cited (Citing Articles) jsou ty záznamy, které původní článek citují. Pod odkazem Cited References se skrývá použitá literatura. Novinkou jsou také Related Records, seznam záznamů, které shodně s původním záznamem citují alespoň jeden záznam. Předpokládá se totiž, že články citující shodnou literaturu se budou zabývat podobným či stejným tématem, bez ohledu na jejich název nebo použitá klíčová slova. S bibliografií u jednotlivých článků souvisí již zmíněné vyhledávání Cited Reference Search.

 

Přehled nástrojů, návody a další informace je možné nalézt na webu LibGuides, jsou zde odkazy na YouTube tutoriály apod.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici na našem webu:

Další zdroje:

Grillová, Jana. Seminář Web of Science Core Collection 2018. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-30]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-web-of-science-core-collection-2018/

Tisknout stránku