Seminář Web of Knowledge 2013

 

Dne 16. května 2013 se v budově AV ČR konal seminář o novinkách v rozhraní Web of Knowledge. Seminář pořádala Knihovna AV ČR ve spolupráci s Thomson Reuters, přednášejícím byla Enikő Tóth Szász, zástupce TR v České republice.

Nejdůležitější novinkou bylo představení nové možnosti vyhledávání záznamů podle instituce „Organization-Enhanced“ v rozhraní WOK. Koncový uživatel má možnost v rešeršním dotazu zadat preferovaný název instituce (např. CZECH ACADEMY OF SCIENCES) a získat tak výsledné záznamy za všechny relevantní instituce (např. ústavy AV ČR), které jsou v tezauru navázány na daný preferovaný název „mateřské“ instituce.

Vyhledávání podle autora v rozhraní WOK nově umožňuje zpřesnit výsledky pomocí oboru působnosti autora a výběrem jeho „mateřské“ instituce. V této souvislosti byly uvedeny možnosti založení autorských profilů v systému ORCID a ResearcherID pro jednoznačnou identifikaci autora. Přidělené hodnoty identifikátorů ORCID Number nebo ResearcherID Number lze nově využít při vyhledávání v poli „Author Identifiers“.

Dalšími novinkami jsou nové možnosti editace dotazů v „Advanced Search“ nebo možnost hromadného prodloužení citačních alertů.

 

 

Meixner, Jaroslav. Seminář Web of Knowledge 2013. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-23]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-web-of-knowledge-2013/

Tisknout stránku