Seminář Otevřená věda – praxe a vyhlídky

 

Seminář „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy“ („Otevřená věda – praxe a vyhlídky“) organizovaný Knihovnou Krakovské technické univerzity a firmou Elsevier se konal ve dnech 26.–27. září 2016 v Krakově.

Myšlenka zajištění univerzálního, neomezeného a trvalého přístupu k vědeckým a edukativním zdrojům se stává stále rozšířenější nejen ve vědeckém světě. Zdá se, že velmi záleží na praktických aspektech dostupnosti plných textů, jejich vlivu na rozvoj a kvalitu vědeckého výzkumu, formy kontroly/evaluace a citace publikací. Rizika spojená s všeobecnou dostupností vědeckých výzkumných výsledků a výzkumných dat je třeba překonávat.

Otevřená věda se musí odrazit v legislativních řešení praktických činností mnoha vědeckých institucí. Výzkumné knihovny jsou zapojeny do tohoto procesu, včetně šíření spolehlivých vědeckých poznatků o různých modelech a formách vydávání otevřených zdrojů a účastní se vytváření a fungování institucionálních a otevřených repozitářů, které tyto výsledky nejen zpřístupňují, ale i dlouhodobě uchovávají.

Během semináře se hledaly odpovědi na tyto otázky:

  • co knihovnám přináší otevřená komunikace vědy,
  • analýza spolupráce a možností vysokých škol, vedení jednotlivých institucí a vydavatelů,
  • tradiční a alternativní měření kvality publikací,
  • preprinty, postprints, jejich vyhodnocování, využívání a ukládání,
  • role knihoven ve výzkumu a procesu hodnocení.

V rámci semináře vystoupili rovněž zahraniční hosté z České republiky, Velké Británie nebo Holandska a prezentovali praktické aspekty „Otevřené vědy“. Seminář také doprovázela posterová sekce, jejímž cílem bylo předvést „dobré praxe“ v otevřeném vzdělání v polských vědeckých institucích. Autoři nejzajímavějších plakátů byli oceněni drobnými dárky.

Semináři předcházelo školení databází Scopus a ScienceDirect a po uzavření semináře následně ještě proběhlo školení k Mendeley.

 

 

 

Burešová, Iva. Seminář Otevřená věda – praxe a vyhlídky. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-otevrena-veda/

Tisknout stránku