Seminář Open Access – nové trendy ve vědeckém publikování

 

Dne 9. února 2017 proběhl v budově Akademie věd ČR seminář s názvem „Open Access – nové trendy ve vědeckém publikování“ v jehož rámci představila společnost De Gruyter Open své produkty. Přednáška byla rozdělena do dvou sekcí. V první části nastínil výkonný ředitel společnosti pan Jacek Ciesielski aktuální globální trendy v Open Access publikování vědeckých časopisů a knih. Popsal současnou situaci, výhled do budoucnosti Open Access a situaci ve světě v porovnání s regionem střední a východní Evropy. Současný trend v této oblasti je stále vzrůstající, články v režimu OA jsou až z 50 % více citované oproti tištěným, záleží však na disciplíně.

Ve druhé části prezentace pan Martin Velický, zástupce společnosti pro ČR, představil společnost samotnou a některé z jejích produktů. Vydavatelství De Gruyter Open patří v oblasti OA mezi světové lídry. Vydává cca 550 časopisů s otevřeným přístupem, v ČR přibližně 40. Náklady na vydání hradí majitel časopisu a čtenáři mají přístup k obsahu volný. Od roku 2017 například vydává všechny časopisy Národního muzea.

V současné době nabízí firma zájemcům tři balíčky služeb – Lite, Basic a Prestige.

Verze Lite zahrnuje základní vydavatelská řešení a služby. Zahrnutí časopisu do kolekce Open Access publikací na stránkách www.degruyter.com, vytvoření webových stárnek, přidělení DOI a metadat v rámci Crossfer, online nástroje pro detekci plagiátorství (dříve CrossCheck, nyní Similarity Check), indexaci ve fulltextových repozitářích a OA adresářích, indexaci pomocí vyhledávacích nástrojů např. Google, distribuci do knihoven a mnoho dalších služeb.

Verze Basic zahrnuje všechny služby předchozího balíčku plus například služby Account Managera nebo redakční systém Editorial Manager či ScholarOne.

Verze Presitge obsahuje všechny služby balíčku Basic a navíc např. propagační služby Marketing Extra, optimalizaci pro mobilní zařízení nebo konverzi celých článků do XML.

K podmínkám patří platba na rok dopředu, platí se cena za článek (podle zvoleného balíčku), smlouva se uzavírá na tři roky a implementace pak proběhne do 30 dnů.

Více informací na stránkách http://www.degruyteropen.com/.

 

 

 

Podloucká, Karolina. Seminář Open Access – nové trendy ve vědeckém publikování. Informace [online]. , č. [cit. 2021-10-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-open-access-nove-trendy-ve-vedeckem-publikovani/

Tisknout stránku