Seminář „Novinky v oblasti elektronických informačních zdrojů“

 

Ve středu 8. dubna 2015 se v budově Akademie věd České republiky na Národní třídě uskutečnil seminář „Novinky v oblasti elektronických informačních zdrojů“. Seminář byl rozdělen do tří samostatných přednášek, týkajících se nových možností, které knihovnám nabízejí moderní elektronické zdroje.

Seminář zahájili společným příspěvkem Mgr. Jana Machonská ze společnosti Albertina icome Praha a Steve Smith z americké společnosti ProQuest. Tématem jejich prezentace byla databáze COS (Community of Science/Scholars) Pivot, jejíž producentem je od roku 2011 právě společnost ProQuest (předtím společnost RefWorks-COS). Jedná se o databázi, která díky kombinaci dvou unikátních zdrojů – Funding Opportunities (dotační příležitosti) a Scholar Universe (databáze profilů vědeckých pracovníků) umožňuje účinně spojit dostupné dotace s potencionálními zájemci z řad vědců. V současné době obsahuje více než 30 000 záznamů grantů z celého světa, přes 13 000 záznamů sponzorů a 3,5 miliónu profilů vědeckých a výzkumných pracovníků z celého světa. Granty jsou vypisovány v různých oborech a na různé účely – výzkum, nákup vybavení, stipendia, ale například i cestovní výdaje. Uživatelé si zde mohou na základě klíčových slov vytvářet vlastní aktualizované seznamy dotačních příležitostí pro vybraný obor. Databáze je tak vhodná nejen pro samotné vědecké pracovníky, ale i pro centra podpory vědy a výzkumu, jakými jsou například knihovny jednotlivých ústavů Akademie věd.

Druhý příspěvek přednesla Radka Machková ze společnosti Emerald. Na úvod vydavatelství stručně představila a zmínila nově zavedenou platformu Emerald Insight, která nabízí zajímavé prvky, jakým je například snadné spárování uživatelského účtu s mobilními zařízeními pomocí speciálního kódu. Podstatná část prezentace pak byla věnována možnostem publikování odborných článků prostřednictvím vydavatelství Emerald. Zahrnuty byly prakticky všechny aspekty procesu publikace. Od standardů vydavatelství, jakými jsou publikování zdarma, boj proti plagiátorství či recenzní proces typu „double blind peer review“ u všech časopisů, přes etiku publikování, podporu autorů, až po cenné rady, jak zvýšit šanci na publikování svého článku. Na závěr byla představena politika společnosti Emerald v oblasti Open Access. Emerald je tvz. RoMEO Green Publisher a autoři tak mohou využít pre-print či post-print svého článku (s řádnou referencí) k uložení do vlastního repozitáře či pro potřeby výuky. Od roku 2013 je možná také tzv. zlatá varianta, kdy je za určitý poplatek článek díky publikování v otevřeném časopise volně dostupný.

V posledním příspěvku představil Mgr. Jan Luprich informační služby společnosti EBSCO. Po malé exkurzi do historie a současné pozice společnosti na informačním trhu představil několik oborových databází (např. The Philosopher’s Index či Historical Abstracts), které by mohly být užitečným zdrojem informací pro vědce z různých ústavů AV ČR. Dále následovalo představení akvizičního modelu pro nákup e-knih, tzv. Patron Driven Acquisition, který umožňuje knihovnám nakupovat tituly na základě zájmu uživatelů. V závěru byl ještě představen nový nástroj pro citační analýzu PlumX Analytics, který na rozdíl od klasických nástrojů integruje sociální prvky běžně využívané v prostředí internetu – počty sdílení, oblíbenost článku, záložkování atd. Tuto analýzu lze využít na různá média (články, knihy, audio, video), a to i v průběhu publikování. PlumX tak není přímou konkurencí, ale spíše alternativou či doplňkem ke klasickým postupům.

 

 

 

Skoček, Jakub. Seminář „Novinky v oblasti elektronických informačních zdrojů“. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-01]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-novinky-oblasti-elektronickych-informacnich-zdroju/

Tisknout stránku