Seminář ke zpřístupňování šedé literatury

 

Dne 23. října 2013 proběhl v Národní technické knihovně 6. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. V rámci semináře předneslo své příspěvky deset přednášejících. Letošní seminář se zaměřil hlavně na výzkumná data.

Úvodní dva příspěvky se věnovaly přidruženým publikacím (enhanced publications). Jedná se o nový typ vědeckého publikování. Přednášející vysvětlili, že to jsou dodatečné materiály, propojené s elektronickými publikacemi. Propojovat se mohou například vědecká data typu: výzkumná data, výsledky měření, algoritmy, obrázky… Druhá přednáška se věnovala hlavně iniciativě OpenAIREplus, která se zaměřuje na usnadnění přístupu k vědecké open accesové produkci. Iniciativa se soustředí hlavně na linkování z vědeckých na přidružené publikace.

Během semináře zazněly také dvě právnické přednášky od právníků z Masarykovy univerzity. První se věnovala veřejným licencím a zpřístupnění dat pod těmito licencemi. Druhá potom pojednávala o právní odpovědnosti repozitářů a jejich provozovatelů. Přednášky pánů Michala Koščíka a Matěje Myšky byly asi nejzajímavější a pro mě nejpřínosnější z celého semináře.

Juraj Noge z Centra vedecko-technických informácií SR a Jan Mach z VŠE představili antiplagiátorské systémy pro vysokoškolské kvalifikační práce. Zajímavé bylo především porovnání výkonů jednotlivých řešení, která existují na trhu.

Několik přednášejících představilo, jak se zpřístupňují výzkumná data v jejich instituci. Jana Engelová Pavková z Úřadu průmyslového vlastnictví měla tradiční prezentaci o možnostech ochrany technických řešení. Za firmu INCAD vystoupil Pavel Kocourek a v rekordně krátkém čase nám stihl povědět o automatické indexaci šedé literatury hesly PSH.

Sborník ze semináře, obsahující plné texty příspěvků a prezentace, je přístupný na adrese: http://nusl.techlib.cz/index.php/Sbornik_2013.

 

 

Šlapáková, Ivana. Seminář ke zpřístupňování šedé literatury. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-ke-zpristupnovani-sede-literatury-2/

Tisknout stránku