Seminář Emerald Publishing

 

V úterý 28. února se v zasedací místnosti KNAV konal seminář vydavatelství Emerald ePublishing, kterého se kromě KNAV zúčastnily i kolegyně z jednotlivých ústavů AV ČR.

Vydavatelství Emerald je předním nezávislým vydavatelstvím se zaměřením na globální výzkum. Jako vydavatelství se snaží o usnadnění produkce a šíření výzkumu zaměřeného na otázky celospolečenského významu. Vydavatelské aktivity zahrnují sběr a šíření výzkumu, který se týká oblastí managementu, technologií a vědy, včetně informačních technologií, inženýrství a stavebnictví, životního prostředí a ekologie, logistiky a provozů.

Vydavatelství Emerald rovněž poskytuje online zdroje, jež jsou specificky určeny k profesionálnímu rozvoji jednotlivých komunit, včetně Emerald Literati Network, exkluzivní služby podporující rozsáhlou komunitu literárních autorů a editorů; Emerald for Librarians a Emerald Zones pro výzkumníky, studenty a učitele.

V roce 2011 vydavatelství Emerald spustilo službu Reading ListAssist, novou inovativní službu, jež je poskytována předplatitelům zdarma a jež nabízí recenzované seznamy doporučené literatury týkající se specifických předmětů. Seznamy jsou sestaveny odborníky na dané téma, a každý z nich obsahuje úvodník, jehož autory jsou právě daní odborníci.

Ukázka oborových sbírek Emerald

Emerald Stavebnictví

 • Udržení pozice v zavedených oblastech jako stavebnictví a správa nemovitostí, vyrovnání se s katastrofami, kulturní dědictví a udržitelný rozvoj.
 • Sbírka zahrnuje i mezinárodně uznávaný Journal of Property Investment and Finance a udržuje úzké vazby s vedoucími asociace, jež překlenují mezeru mezi akademickou obcí a businessem, mj. s mezinárodní Council For Research And Innovation In Building And Construction (CIB) a European Real Estate Society (ERES).

Emerald Inženýrství

 • Sbírka Emerald Engineering eJournal Collection obsahuje hlavní inženýrské disciplíny pokročilé automatiky, výpočetní matematiky, výroby a balení elektronických součástek, materiálové vědy a inženýrství.
 • Zahrnuje více než 10 850 kompletních (full-text) článků v internetovém archivu od roku 1994.
 • Časopisy odkazují na některé nejvlivnější mezinárodní inženýrské asociace, jako je European Aeronautics Science Network (EASN), European Institute of Printed Circuits (EIPC), Global Alliance of Rapid Prototyping Associations (GARPA) či Association of Aerospace Universities (AAU).

Emerald Podnikání a inovace

 • Toto portfolio nabízí vynikající a širokou nabídku časopisů zaměřujících se na oblasti jako výzkum v oblasti technické inovace a inovační management, a nabízí rozsáhlé komparativní studie týkající se vývoje technologií. Nabízí cenné informace všem hloubavým čtenářům, kteří stále více hledají nápady ve světě vědy a techniky a soutěží v jejich komerčním využití na globálních trzích.
 • Mnohé tituly v této sbírce jsou indexovány v indexu Scopus, mj. European Journal of Innovation Management, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Journal of Enterprising CommunitiesJournal of Small Business and Enterprise Development.

Emerald Management životního prostředí/životní prostředí

 • Sbírka obsahuje přední tituly za účasti předních editorů; Disaster Prevention and Management: An International Journal je indexována v Thomson Reuters (ISI) a knižní edice Community, Environment and Disaster Risk Management rediguje profesor Rajib Shaw, plodný badatel na tomto poli.
 • International Journal of Climate Change Strategies and Management je vydáván společně s International Climate Change Information Programme (ICCIP) a rediguje jej profesor Walter Leal Filho, ředitel ICCIP a přední myslitel v oboru.

Emerald Management zdravotní péče

 • Knihy a časopisy v této sbírce zahrnují všechna klíčová témata, včetně vedení lidí, managementu, kvality, psychologie zdraví a zdravotní výchovy. Klíčovými tituly ve sbírce jsou Nutrition and Food Science a Clinical Governance.
 • Autoři pochází z řady světově významných zdravotnických organizací a institucí, mj. World Health Organization (WHO), The Bill & Melinda Gates Foundation a The UK National Health Service (NHS).

Emerald Management průmyslu a veřejného sektoru

 • Díky nezávislým analýzám a informovaným náhledům poskytuje nepostradatelnou komunikační vazbu mezi všemi sektory tohoto dynamického průmyslového odvětví a informuje čtenáře o všech aktuálních tématech a nových trendech, včetně výzkumu v oblasti energií, telekomunikačních technologií, zemědělství a potravinářství.
 • British Food Journal je dlouhodobě celosvětově vysoce respektovaným magazínem pro své široké a výjimečné interdisciplinární pokrytí výzkumu v oboru potravin.

Emerald Management informací a vědomostí

 • Tato sbírka pokrývá široké spektrum klíčových témat včetně počítačových věd, informačních systémů a znalostního managementu. K jejímu stažení dochází třikrát za minutu a obsahuje takové tituly jako Kybernetes, oficiální žurnál World Organization of Systems and Cybernetics (WOSC), uznávaný organizací UNESCO.
 • Redaktoři sbírky působí v prestižních institucích včetně London School of Economics and Political Science (UK) George Washington University (USA) a City University of Hong Kong.

Emerald Řízení kvality

Jeden z prvních vydavatelů, kteří uznali řízení kvality jako samostatnou oblast. Sbírka zahrnuje tituly Managing Service Quality, indexovaný v Thomson Reuters (ISI), a v současnosti dosahuje celosvětově 1,2 milionu stažení za rok.

 • Sbírka rovněž obsahuje vysoce oceňovaný International Journal of Quality & Reliability Management, redigovaný Dr. Ton van der Wielem z RSM Erasmus University (Nizozemí) a Dr. Christianem Madu z Lubin School of Business (USA).

Emerald managementu logistiky a provozů

 • Čtyři tituly v této sbírce jsou indexované v Thomson Reuters (ISI): International Journal of Logistics Management, který založil profesor Martin Christopher a profesor Douglas Lambert (ukazatel průměrné citovanosti bude znám v roce 2012), International Journal of Operations & Production Management (ukazatel průměrné citovanosti je 1,812), International Journal of Physical Distribution & Logistics Management (ukazatel průměrné citovanosti je 2,617) a Supply Chain Management: An International Journal (ukazatel průměrné citovanosti je 2,473).
 • Tato sbírka je dobře zavedená, a proto dosahuje 1,4 milionu stažení ročně a zahrnuje všechny oblasti managementu provozů, managementu technologií, logistiky a řízení dodavatelského řetězce. Jedná se rovněž o dynamickou a expandující sbírku časopisů. Mezi její nedávno uvedené tituly patří mj. Strategic Outsourcing: An International Journal a Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management.

Výzkumný fond vydavatelství Emerald (Emerald’s Award and Research Fund) navázal partnerství s klíčovými organizacemi po celém světě za účelem propagace a usnadnění výzkumu s pozitivním dopadem na společnost. Každoročně pak prostřednictvím cen Emerald’s Literati Network Awards oceňuje nejlepší editory, autory a recenzenty, aby tak představil výzkum s nejvýznamnějším dopadem.

 

Machková, Radka . Seminář Emerald Publishing. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-emeralnd-publishing/

Tisknout stránku