Seminář „Searching Session“

 

Na začátku října 2012 se v Národní technické knihovně uskutečnil již třetí ročník semináře „Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK“. Letošní seminář měl na programu sedm příspěvků. Vybrané prezentace jsou zveřejněny na adrese http://www.techlib.cz/cs/2112-program/

První příspěvek Kristýny Busch a Elišky Veselé „Co se skrývá za vyhledáváním v katalogu NTK“ seznámil účastníky s využitím analýzy logu vyhledávání v katalogu NTK. Analýza logu poskytuje zdrojová data využitelná pro akvizici (co uživatel žádá), při tvorbě PSH (zdroj inspirace pro tvorbu nových hesel) a pro odhalení nedostatků vyhledávání v katalogu NTK. Uživateli vyhledávané termíny patří do kategorií dílo, osoba, korporace, předmět, akce, místo a jiné. Na základě rozboru dat z logu se také zjistilo, že 67% vyhledávaných termínů se již v PSH vyskytuje.

Prezentace Ondřeje Voců „Vyhledávání hudbou: Youtube trochu jinak“ zavedla účastníky semináře do netradiční problematiky vyhledávání hudbou. Základním principem při něm je porovnávání vzorků (např. zvukové soubory, nebo notový záznam v MIDI), zadaných uživatelem a dostupných v databázích. Vyhledávání se realizuje ve webovém prohlížeči a podle způsobu vyhledávání je potřeba doplňkových zařízení (např. mikrofon, smartphone apod.). Autor rozlišuje šest základních způsobů vyhledávání hudbou – broukáním do mikrofonu, ukázkou nahrávky ze zařízení, zahráním na virtuální nástroj, vyťukáváním rytmu, notovým zápisem nebo obrysem melodie. Na závěr prezentace autor uvedl význam prefixů a sufixů v odkazech na videa na Youtube.

Daniel Dočekal se ve svém příspěvku „Co znamená, že Google o nás ví víc než my sami, aneb zaprodáme duši vyhledávácím strojům?“ zaměřil na data mining osobních údajů uživatelů ze strany Googlu. Autor uvádí, že v počátcích toho o uživateli internetové vyhledávače mnoho nevěděly, vše se však změnilo s příchodem sociálních sítí, nárůstem online aktivit uživatelů a příchodem smartphonů. Data mining umožnil získání informací o tom, co hledáme na webu, které weby pravidelně navštěvujeme, co čteme a sdílíme, jaké máme přátele a co oni dělají, jak vypadáme (sdílené fotografie, videa), jaké máme aktivity (online diáře) a kde se fyzicky nacházíme (monitoring pohybu po městě apod.). Daniel Dočekal zastává názor, že vývoj v digitálním světě směřuje ke sledování, evidování, analyzování a předvídání lidského chování, protože je to v zájmu vyhledávačů, prodejců, vlád států a tajných služeb.

Dalším bodem programu bylo vystoupení Štěpána Bechynského s prezentací „Jak hledat s Windows 8“. v úvodu prezentace autor shrnul možnosti vyhledávání v předcházejících verzích operačního systému Windows. Následovalo představení možností vyhledávání v novém operačním systému Windows 8, jehož finální verze byla oficiálně vydána 26. října 2012. Windows 8 umožňují vyhledávat v názvech souborů a v textovém obsahu na disku, v aplikacích a nově např. vyhledávat osoby na uložených fotografiích. Výsledky vyhledávání se dají průběžně sledovat a dotazy je možné uložit pro opakované využití.

Prvním příspěvkem v odpolední sekci bylo vystoupení Jiřího Šlerky na téma „Sociální a personalizované vyhledávání“. Hlavní část příspěvku autor věnoval představení metody Social Search. Social Search je druhem webového vyhledávání, které je ovlivněno sociogramem uživatele (osobními vazbami mezi uživateli internetu). Na vyhledávání mají tedy vliv jak subjektivní aspekty (informace o uživateli), tak objektivní aspekty (filter, rank). Autor se domnívá, že cílem uživatelů je redukce času nutného pro vyhledávání a jeho složitosti. To se projevuje vyšší mírou relevance přidělené informacím z prostředí sdílených hodnot a zájmů – ze sociálních sítí.

Zástupce Seznamu.cz Otakar Smrž představil ve své prezentaci „Novinky ve vyhledávání na Seznam.cz“. Při zadávání dotazu uživateli napomáhají funkce jako našeptávač, doplnění diakritiky, oprava překlepů nebo zobrazení souvisejících dotazů. Autor uvedl, že Seznam vyvinul novou metodu pro tvorbu snippetů (popisek, krátký úryvek výsledků hledání), které mají umožnit přesnější hodnocení relevance dokumentu vzhledem k zadanému dotazu. Další novinkou je zobrazení osnovy původní stránky, kdy vyhledávač vybírá odkazy z vnitřní struktury původní stránky/webu a nabízí je uživateli ve výsledcích vyhledávání.

Závěrečný příspěvek Jana Cibulky s názvem „Mapa kriminality – data a nástroje“ zavedl účastníky do problematiky data miningu z veřejných informačních zdrojů (rejstříky, registry, statistiky ČSÚ apod.) Na úvod autor zmínil Akční plán „Partnerství pro otevřené vládnutí“, který v dubnu 2012 schválila vláda České republiky. v rámci plánu má fungovat informační systém o veřejných zakázkách, online přístup k údajům o financování politických stran a centrální registr dotací. Jan Cibulka uvedl některé projekty analýzy dat z veřejných zdrojů v kombinaci s geografickými údaji – např. Mapa hazardu nebo Mapa pražské kriminality. Krátce autor představil i některé softwarové nástroje potřebné ke zpracování analýzy – především tabulkové procesory MS Excel, Tableau Public, Google Fusion Tables nebo statistický nástroj R Project.

 

 

Meixner, Jaroslav. Seminář „Searching Session“. Informace [online]. , č. [cit. 2019-07-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-%e2%80%9esearching-session/

Tisknout stránku