SciTech Europe 2012

 

SciTech Europe 2012 byl název konference, v pořadí čtvrté, uspořádané opět v Bruselu v konferenčním centru SQUARE jako „předvečer“ následného valného shromáždění European Science Foundation (ESF).

Charles Leadbeater (bývalý poradce britské vlády) hovořil o inovacích, o příležitostech, o tom, že inovace vyžaduje speciální lidi, speciální prostředí a že vychází vždy z týmů, nikoliv jednotlivců. Vysvětlil, jak inovace může souviset se sociálními změnami až do revoluce v sociálním životě. Uváděl příklad na vzniku pošt – lidé začínali znát písmena, psát, komunikovat, což byla prvotně výsada, později po zavedení povinné školní docházky došlo k rozvoji komunikace až ke sdílení informací, sdílením teprve vznikají hodnoty…

V uvedeném příspěvku i v následujících se opakovalo téma spolupráce, téma základního výzkumu a nabídky inovačních nápadů, ale také byly vysloveny časté obavy z budoucího financování programu Horizon 2020.

Profesor Martin Andler, vicepresident Euroscience Foundation, shrnul systém financování rámcových programů FP6 až FP8.

Základní výzkum, hodnocení výsledků nebylo součástí FP6. FP7 již znamenal mnoho prospěšných kroků včetně nárůstu objemu financí. FP8 je sice podpořen 80 bilióny €, rozložených do velkého množství projektů, které však nejsou vždy užitečné nebo smysluplné. Uvedl příklad jedné nově otevřené knihovny, ale zcela bez dokumentů. Představil dokonce návodnou cestu k zlepšení situace, k lepšímu dosažení cílů a prospěšnému využití financí.

Doporučuje veřejnou debatu k propojování vědy se společností, učinit výzkum atraktivnější, zaměřit výzkum více k inovacím. V Evropě by měl být více slyšet hlas vědců, měla by jim být dávána větší důvěra, aby nemuseli kličkovat složitou byrokracií.

Jednodenní konference byla z části rozdělena do sekcí, ve kterých byly předváděny konkrétní případové studie.

Hodně pozornosti bylo věnováno nápadité prezentaci, „dostavil se“ i bývalý prezident USA Bill Clinton, aby informoval kongres o pokrocích v medicíně. (Mělo to být cílené upozornění na provázání výzkumu s médii a o potřebě průniku a dopadu informací o výsledcích výzkumu.)

Souběžná výstava byla zaměřena na některá klíčová témata, ku příkladu změny klimatu,vlivy a udržitelnost: voda – lesy – ryby – zeleň – lidé – zdraví – radiace – půda, nebo medicína: zuby – svaly – kostra – stáří, též zemětřesení: radiace.

K vybraným heslům byl vždy nabízen výběr monografií, příslušných periodik nebo software.

http://www.publicserviceevents.co.uk/227/scitech-europe-2012

 

 

Laiblová Kadlecová, Ivana. SciTech Europe 2012. Informace [online]. , č. [cit. 2019-08-26]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/scitech-europe-2012/

Tisknout stránku