Konference SCITECH EUROPE 2011 (Brusel)

 

Profesor Eric Banda, prezident Euroscience, otevřel v Bruselu dne 24. listopadu 2011 jednodenní konferenci avízovanou jako „fantastickou příležitost k vytváření nových sítí, zúčastnit se debaty při setkání klíčových průmyslníků, akademických expertů, politiků usilujících o společný vstup do rámce evropské vědy a techniky“. Hned v úvodu vyslechly tři stovky účastníků konstatování, že Evropa nedává dostatek pozornosti vědě a vzdělání.

Této prestižní mezinárodní konference se zúčastnila celá řada významných osobností z univerzitního světa, z průmyslového výzkumu, z oblasti managementu i politiky; zastoupení měla i Evropská komise. Dostavili se velvyslanci řady zemí i někteří zástupci velkých vydavatelských domů. Největší a nemoderovaná diskuse se odehrála již při recepci v předvečer konference. V průběhu konference byl v nabitém programu diskusní prostor již jen velice omezený.

Přednáškový sled propojovala klíčová slova: finance, inovace, globální krize, soutěžení, spolupráce, porozumění. Důvěra k vědecké komunitě, potřebnost zapojení vědců do rozhodovacích procesů; vědní politiku nelze dělat pouze v úřadech.

Zazněla výzva pro budoucí další rozvoj Open Access, při tom byl (kupodivu od představitelky EMBO) velmi kriticky pojat pohled na současný stav OA: dosud není zdaleka ani otevřený (nashromážděná data nejsou přístupná), ani bezplatný. Na překážku je legislativa i vydavatelská politika.

Paní Maria Leptin ostře komentovala přístup některých vydavatelů.
http://www.publicserviceevents.co.uk/ppt/ST11-Maria-Leptin.pdf

Naše planeta je velmi malá a svět se nachází v krizi: je mnoho lidí, málo potravin, dochází k destrukci životního prostředí, není dostatečný ekonomický růst, projevují se následky změny klimatu. Velmi podnětný příspěvek je dostupný na adrese
http://www.publicserviceevents.co.uk/ppt/STE11_yuko_harayama.pdf

Zajímavé byly analýzy výsledků některých oborů v různých zemích ve srovnání s EU a výše finančních prostředků vkládaných do STI, viz: http://www.publicserviceevents.co.uk/ppt/STE11_yuko_harayama.pdf

Evropa vloží 80 biliónů € do programu HOROZON 2020. Tomuto programu (2013–2020) byl věnován velký prostor v sekcích, šlo o porozumění obsahu tohoto programu.

HORIZON 2020 je klíčový nástroj pro financování Unie inovací, jedné ze stěžejních iniciativ programu Evropa 2020. Jedná se o integrovaný systém, který bude zahrnovat všechny současné evropské nástroje financování vědy a výzkumu – Sedmý rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj, rámcový program Konkurenceschopnost a inovace a Evropský technický a inovační Institut (EIT). Jejich sjednocením do rámce HORIZON 2020 vznikne jediný flexibilní a jednoduchý program, který umožní financování celého inovačního řetězce od základního výzkumu po tržní využití v souladu s obsahem klíčové iniciativy Unie inovací.

Následovaly případové studie, které názorně předvedly přípravu, výstavbu a fungování transferu technologií mezi univerzitní a podnikatelskou sférou. Projekty představily instituce jako European grid Infrastructure (EGI), Fraunhofer Institute for Manufactoring and Advanced Materials IFAM, ICT Technology Network Institute a dalších zhruba 10 univerzit, které jsou již na inovační projekty napojeny.

Všechny příspěvky by vyzněly jako proklamativní, kdyby nebyly doprovázeny praktickými ukázkami, že propojení výsledků výzkumu lze využít a není škoda (ze strany podniků) vkládat do výzkumu kapitál.

 

 

Laiblová Kadlecová, Ivana. Konference SCITECH EUROPE 2011 (Brusel). Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-08]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/scitech-europe-2011/

Tisknout stránku