Rozhovor s Martinem Lhotákem

 

Ivana Laiblová Kadlecová (ILK) a Jarmila Burgetová (JB) se ptají Martina Lhotáka

Po pětiletém období v čele Knihovny AV ČR (KNAV) jste na jaře 2012 úspěšně absolvoval veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele KNAV pro léta 2012–2017. Blahopřejeme!

Rády bychom Vás v této souvislosti požádaly o odpovědi na několik otázek:

1) ILK: Jste absolventem Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (1990–1996). Co Vás zavedlo do oboru poněkud vzdáleného od Vašeho vysokoškolského studia?

Na Provozně ekonomické fakultě jsem studoval obor Informatika a v tom již jistě souvislost s knihovnou na konci 20. století najít lze. Zaměření na informační technologie není mezi knihovníky žádnou výjimkou, obdobně jsou na tom například i páni ředitelé Národní technické knihovny a Městské knihovny v Praze.

2) JB: Nastoupil jste v Knihovně AV ČR v roce 1997 jako „civilkář“ a zůstal jste po skončení náhradní vojenské služby natrvalo – jako pracovník oddělení informačních technologií, za pár let jste byl jmenován vedoucím OIT. Považoval jste hned na začátku svého angažmá v KNAV toto zaměstnání za definitivní, smysluplné a Vám vyhovující? Znamenalo to přece mnohému se dále učit a rychle vniknout do problémů jiného oboru.

Nemohu tvrdit, že jsem od počátku měl jasno v tom, že chci dlouhodobě pracovat v knihovnictví, nicméně poměrně rychle jsem zjistil, že z hlediska IT jde o velmi zajímavý obor. Vyhledávání informací, evidence knihovních sbírek, digitalizace a poskytování služeb nad obsahem dostupným prostřednictvím knihoven – to vše poskytuje mnoho možností pro uplatnění informačních technologií a v řadě případů i prostor pro vlastní vývoj.

Kromě toho je mi knihovnická komunita a její činnost sympatická a jsem rád, že jsem se stal její součástí.

3) ILK: Jste jedním z nejmladších ředitelů velkých českých vědeckých knihoven. Kterých výsledků, jichž dosáhla KNAV v průběhu Vašeho působení v této funkci (2007–2012), si nejvíce ceníte?

Je těžké vybrat jen několik výsledků a postavit je na nejvyšší místo. Knihovna AV ČR se podle mého soudu posunuje vpřed v mnoha směrech. Provozujeme řadu centrálních systémů pro Akademii věd – knihovní systém Aleph, repozitář AV ČR, bibliografickou databázi vědeckých výsledků ASEP, digitální knihovnu AV ČR a datové úložiště – které průběžně rozvíjíme. Jsme aktivní při vývoji řešení, které slouží i ostatním knihovnám a jejich uživatelům v České republice – mezi tyto výsledky patří Registr digitalizace a systém Kramerius. V oblasti vědecké práce je respektovaným pracovištěm Knihovědné oddělení, které v posledních letech uspořádalo několik zajímavých výstav a mimo jiné se zaměřilo také na digitalizaci starých tisků. Daří se zajišťovat přístup k potřebným elektronickým informačním zdrojům, přičemž KNAV má v této oblasti významnou úlohu v rámci celé ČR. V neposlední řadě je důležité, že se podařilo výrazně rozšířit kapacitu depozitáře v Jenštejně, do kterého byly postupně přestěhovány všechny externě umístěné fondy. Myslím, že lze říci, že Knihovna AV ČR sleduje trendy a často patří k prvním implementátorům nových řešení, případně se na vývoji nových řešení přímo podílí. Pokud bych měl jmenovat jeden aktuální příklad za všechny, pak je to zprovoznění institucionálního repozitáře v rámci ASEPu do ostrého provozu na počátku tohoto roku. Vzhledem ke kladnému výsledku hodnocení dlouhodobé činnosti KNAV, které proběhlo v minulém roce, mě těší, že je KNAV velmi dobře vnímána a posuzovány kolegy z dalších českých knihoven a institucí.

4)  JB: Na závěr otázka z opačného pólu – jaké hlavní úkoly stojí dnes před knihovnou a před Vámi v jejím čele v dalším funkčním období?

Chtěl bych, aby KNAV pokračovala v trendu posledních let, tedy aby zajišťovala kvalitní služby pro vědeckou komunitu, servis pro knihovny v síti Akademie věd a spolupracovala na projektech s dalšími institucemi. Aktivně se nadále budeme zapojovat i do aktivit s celonárodní i mezinárodní působností. V tomto směru bude klíčovou činností zejména řešení čtyřletého projektu Česká digitální knihovna, který by měl usnadnit zpřístupnění obsahu digitálních knihoven v České republice. Svou roli budeme zajišťovat i v rámci realizace Koncepce rozvoje knihoven ČR, jejímž cílem je umožnit uživatelům získat požadované dokumenty v tradiční tištěné nebo digitální formě a pohotové a komplexní informace kdykoli, odkudkoli a kdekoli.

Děkujeme za upřímné odpovědi a přejeme Vám, ať se vše daří podle Vašich představ.

 

 

Burgetová, Jarmila; Laiblová Kadlecová, Ivana. Rozhovor s Martinem Lhotákem. Informace [online]. , č. [cit. 2021-09-24]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/rozhovor-s-martinem-lhotakem-2/

Tisknout stránku