Research Evaluation Seminar 2015

 

Již třetím rokem se konal v prostorách AV ČR seminář se zaměřením na hodnocení vědy pořádaný Knihovnou AV ČR a společností Thomson Reuters ve spolupráci s projektem IPN Metodika. Seminář zahájil předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš a označil tuto, dalo by se říci již tradiční, akci jako příhodnou aktivitu, doplňující a monitorující současné dění a vývoj v oblasti hodnocení vědy v ČR i v zahraničí.

V první přednášce představil Dr. Giles Carden z University of Warwick jak možnosti interního hodnocení a sledování vědní produkce v rámci univerzity pomocí analytického nástroje InCites a dalších způsobů, tak britský celonárodní hodnotící systém REF.

Ve druhé přednášce se zástupce firmy Thomson Reuters zaměřil na možnosti využití databáze WoS a především analytického nástroje InCites. K současným aktivitám společnosti v rámci databáze WoS patří rozšíření pokrytí časopisů o přibližně 5 000 dalších titulů a dále snaha o zlepšení kvality metadat.

Další přednáška od zahraničního řečníka – Renaty McDonnell z University of Kent byla zaměřená na implementaci nového univerzitního informačního systému. KRIMSON (Kent Research & Innovation Management System On-line) založený na produktu firmy Thomson Reuters – Converis má několik vzájemně propojených modulů: správu lidských zdrojů, institucionální repozitář, IS pro studenty a finanční systém. Po úspěšné implementaci tohoto nového informačního systému je novou výzvou do budoucna především integrace s dalšími informačními systémy a zdroji.

Poslední přednáška dopoledního bloku navazovala na konkrétní využití systému Converis, který byl představen z obecného hlediska včetně všech funkcionalit.

Odpolední blok přednášek byl zaměřen na české prostředí a plně reflektoval současné dění v rámci problematiky hodnocení vědy.

V první přednášce tohoto bloku prof. Eva Zažímalová hovořila o Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014, které probíhá tento rok. Kromě vysvětlení samotného systému hodnocení prof. Zažímalová uvedla také postřehy z jeho průběhu. Poukázala například na vedlejší efekt peer-review, jímž je zviditelnění hodnocené jednotky díky zapojení zahraničních expertů ze stejného oboru a získání nových potenciálních partnerů pro vědecké projekty.

V další přednášce prof. Petr Dvořák prezentoval interní systém hodnocení v rámci Masarykovy univerzity. V současnosti jsou využívány dva způsoby: analýzy pomocí nástroje InCites a podklady získané z Grantové agentury MU. Záměrem do budoucna je zavedení zahraniční poradní komise.

Profesorka Jitka Moravcová ve své přednášce představila nově vznikající systém hodnocení vědy, který je připravován v rámci projektu IPN Metodika, jehož je hlavní odbornou garantkou. Kromě uvedení samotného hodnotícího mechanismu (informované peer-review, hodnocení zahraničními odborníky) se zabývala vyvrácením nejčastějších námitek, které jsou adresovány tomuto novému systému (hodnocení bude drahé, nepřinese žádnou hodnotu a bude zkorumpované).

Tématem závěrečné přednášky prof. Zdeňka Němečka byla současná Metodika hodnocení, její porovnání s minulými metodikami a také s nově připravovanou v rámci projektu IPN Metodika. Probírány byly rovněž problémy, které vyvstaly při hodnocení v loňském roce především ve 2. pilíři (nedostupnost zahraničních knih v Národní knihovně), i aktuální situace, kdy jsou data z loňského hodnocení k dispozici, ale zatím nejsou vyhodnocena.

Kompletní program semináře včetně jednotlivých přednášek je k dispozici zde:
https://www.lib.cas.cz/res2015

 

 

 

Mika, Pavel. Research Evaluation Seminar 2015. Informace [online]. , č. [cit. 2020-02-17]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/research-evaluation-seminar-2015/

Tisknout stránku